Πρόταση Ψηφίσματος του ΑΡΑΓέΣ για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ΤΕΕ με το ψήφισμα της 19ης ∆εκεμβρίου 2020 για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ επισήμανε για άλλη μια φορά τα δομικά προβλήματα του προγράμματος. Παράλληλα πρότεινε ενέργειες για τον έλεγχο και την εξασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, σε ένα περιβάλλον στο οποίο η αγανάκτηση, η απογοήτευση, καχυποψία και οι καταγγελίες για αθέμιτες μεθόδους αποτέλεσαν τον κανόνα. Γι’ αυτό εκτός από τη δομική αλλαγή του προγράμματος και διαμόρφωση γενικών αρχών πάνω στις οποίες θα πρέπει να βασιστεί το νέο πρόγραμμα εμμένουμε στις ενέργειες για τον έλεγχο της διαδικασίας προς αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν εισακουστήκαμε καθώς:

 1. υπήρχε το περιθώριο έστω μικρών βελτιώσεων πριν ανοίξει ξανά το πρόγραμμα για τις υπόλοιπες περιφέρειες, μετά την Α της 19/12/2020.
 2. Η αναβολή από το νέο υπουργό ΥΠΕΝ κατά δυο εβδομάδες για να αναβαθμιστεί το σύστημα, δημιούργησε την ελπίδα πως τουλάχιστον θα είχαμε ένα πιο λειτουργικό σύστημα με καλύτερους ορούς διαφάνειας και θωρακισμένο από κακόβουλα λογισμικά που παράκαμπταν το χρονικό κριτήριο, που ήταν και το καθοριστικό για την ένταξη μιας αίτησης. Η επανέναρξη όμως διέψευσε τις οποίες προσδοκίες.
 3. Παράλληλα δεν εισακούστηκε το αίτημα συναδέλφων για προσθήκη captcha, το γνωστό εικονίδιο που απαιτεί να τσεκάρει ο διαχειριστής ένα νούμερο για να αποδείξει πως «δεν είναι ρομπότ», δηλαδή πως είναι ένα φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει την αίτηση και όχι ένα πρόγραμμα που καταχωρεί πολλαπλές αιτήσεις.
 4. Ήδη από την έναρξη της πρώτης μετά αναβάθμισης περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης στις 25/1 το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε και έπεσε για περίπου 15 λεπτά. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και στις υπόλοιπες περιφέρεις. Ειδικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η επιλογή της ημερομηνίας 29/1 για τη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας συνέπεσε χρονικά με την ημέρα κατάθεσης ΦΠΑ τριμήνου, καθιστώντας τη διασταύρωση στοιχείων με την ΑΑ∆Ε προβληματική λόγω αυξημένου φόρτου, επιδεινώνοντας τη λειτουργία του προβληματικού ηλεκτρονικού συστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και της απόψεις των περιφερειακών τμημάτων , την απόφαση της Α-ΤΕΕ-ΤΚΜ και συμβάλλοντας στην υλοποίηση της απόφασης Α-ΤΕΕ τις 19/12/20 αποφασίζουμε:

Α) Για το υπάρχον- εν εξελίξει πρόγραμμα

 1. Για τις περίπου 50.000 αιτήσεις/οικογένειες που δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων. Εφόσον το καθοριστικό στοιχείο για την ένταξη ή μη μιας αίτησης ήταν η χρονική σειρά των αιτήσεων, άλλα αυτή καταλύθηκε από τη μη ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα λόγω τυχαίων ή λιγότερο τυχαίων παραγόντων θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι αιτήσεις που άφησαν ηλεκτρονικό ίχνος και θα περάσουν το στάδιο της εκλεξιμότητας. Αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια που υπάρχουν για τα “εξοικονομώ” από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρέπει να αξιοποιηθούν έως το 2023 και από αυτά που θα απελευθερωθούν από τις επανεντάξεις λόγω χρήσης λογισμικών που παρέκαμπταν τη χρονική σειρά ή λόγω σκόπιμης εισαγωγής ψευδών στοιχείων στον πίνακα παρεμβάσεων ΙΙΙ με σκοπό την παράκαμψη της χρονικής σειράς και από αυτά που θα απελευθερωθούν από τις μη υλοποιηθείσες αιτήσεις και τις απεντάξεις του ΕΚΟ 2- β κύκλος.

Είμαστε βέβαιοι ότι η ανωτέρω πρόταση έχει πολλαπλά οφέλη τα οποία παραθέτουμε:

 • Θα εισρεύσουν στην Οικονομία επιπλέον 800εκ. € άμεσης ρευστότητας εντός του 2021 και όχι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο επόμενος κύκλος αιτήσεων.
 • Οι παραπάνω 50.000 οικογένειες θα προλάβουν να θωρακίσουν ενεργειακά την κατοικία τους πριν τον επόμενο χειμώνα.
 • Θα αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα προετοιμασίας για τον επόμενο κύκλο αιτήσεων για όλους αυτούς τους πολίτες.

Ειδάλλως το πρόγραμμα κινδυνεύει να ακυρωθεί συνολικά λόγω μη συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτόν, το ΤΕΕ αναλαμβάνει κεντρικά την πρωτοβουλία που υπερψήφισε και αποφάσισε η ΑΤΕΕ-ΤΚΜ δημιουργίας και διακίνησης (σε σύμβουλους και αιτούντες πολίτες) ηλεκτρονικού ψηφίσματος προς τον υπουργό ΥΠΕΝ και τον Πρωθυπουργό με αίτημα να ενταχθεί η αίτηση του εφόσον πληροί τα κριτήρια του προγράμματος, με βασικό στοιχείο υπογραφής του ψηφίσματος, εκτός από όνομα, επίθετο, την αναφορά του α/α δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα (ή Α.Μ. ΤΕΕ για μηχανικούς – σύμβουλους προγράμματος).

 1. Να δώσει η Πολιτεία στη δημοσιότητα και αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία που έχει στην διάθεση της, αναφορικά με το πότε κατατέθηκε χρονικά η πρώτη αλλά και η τελευταία αίτηση αλλά και τους ακριβείς χρόνους κατάθεσης των λοιπών αιτήσεων, που καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα στο σύστημα, για κάθε περιφερειακό πρόγραμμα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Ζητάμε να λάβει κάθε τμήμα τα στοιχειά που αφορούν στην περιφέρεια του και το ΤΕΕ συνολικά όλων των περιφερειών.
 2. Να αποκλειστεί από την υπαγωγή, αν εντοπιστεί, κάθε αίτηση που εισήχθη με ενδεχόμενη παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος με αθέμιτα μέσα. Γι αυτό το λόγο θα σταλεί επιστολή προς το ΥΠΕΝ για τη διαμόρφωση οδηγιών προς τους ελεγκτές των αιτήσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε σχέση με το ποια συμπλήρωση πίνακα παρεμβάσεων ΙΙΙ είναι αθέμιτη και ως εκ τούτου ποιες τροποποιήσεις του θα είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τον οδηγό και ποιες θα οδηγούν σε απένταξη, ως εσκεμμένα συμπληρωμένος λάθος με σκοπό την παράκαμψη του χρονικού κριτηρίου.
 3. Να ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού συστήματος.

Β. Για το σχεδιαζόμενο νέο πρόγραμμα

 1. Την τεκμηρίωση της πρότασης προς το ΥΠΕΝ στις βάση όλων των αρχών- κριτηρίων που έθεσε η Α- ΤΕΕ στις 19/12/20.
 2. Σκοπός είναι η πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για εύλογο χρονικό διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους με την επιστημονική συμβολή των μηχανικών τους και επιλέξιμες να είναι στο τέλος οι αιτήσεις με μεγαλύτερη μοριοδότηση (στη βάση κοινωνικών και ενεργειακών κριτηρίων), αυτές δηλαδή που θα αντιμετώπιζαν την επιδότηση ως ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση και όχι ως μέσο υπερκοστολογήσεων και κερδοφορίας.
 3. Ενίσχυση του ρόλου του Μηχανικού (συμβούλου, μελετητή, επιβλέποντα, ελεγκτή) και αύξηση των αμοιβών του, τις οποίες θα καλύπτει κατά 100% το εκάστοτε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
 4. Άμεση επέκταση του προγράμματος σε τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία καθώς και σε κτίρια- κτιριακές μονάδες άλλων επαγγελματικών χρήσεων πχ γραφεία.
 5. ∆ιεύρυνση παρεμβάσεων όσον αφορά στις οικοδομές (π.χ. αύξηση του είδους των παρεμβάσεων σε οικοδομές τύπου Β).
 6. ∆ιεύρυνση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, με συμπερίληψη των κτιριακών ενισχύσεων και της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών, που ως μηχανικοί θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των κατασκευών ειδικά έναντι σεισμού.