Εισήγηση προς την Α/ΤΕΕ της 10ης Ιουνίου 2017 για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα στο στόχαστρο

 

Για μια ακόμα φορά η πολιτεία θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον επιδιώκοντας να απόρυθμίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, μετατρέποντας το επιστημονικό έργο σε εμπόρευμα. Με μια fast track διαδικασία 15 ημερών παραβιάζοντας τις ίδιες τις επιταγές του νόμου που προβλέπει πεντάμηνη επεξεργασία, καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον όλων των συναδέλφων, αλλά και τεράστιων τομέων της οικονομίας με ένα προδιαγεγραμμένο multiple choice πίνακα που τεμαχίζει (προφανώς βάση ειλημμένων αποφάσεων) το επιστημονικό αντικείμενο.

Στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κανένας ορισμός του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο οφείλει να προστατεύεται και από την απόδοση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε εκείνους που έχουν επάρκεια στο πεδίο.Στη διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται καμία διεπιστημονική διαβούλευση και δεν θεμελιώνεται όπως θα όφειλε η έννοια της υποχρεωτικής διεπιστημονικής συνεργασίας κατά την παραγωγή ενός έργου.

Κατά τη διαδικασία αυτή που επικαλείται τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα ζητήματα των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα κολέγια τριετούς φοιτήσεως και τις σχολές του εξωτερικού οι οποίες έχουν ισοτιμία αλλά όχι αντιστοιχία με τις ημεδαπές.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που χωρίς καμία διαβούλευση μέσα στα προαπαιτούμενα των μνημονίων, θεσμοθετούνται τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, μέσα από τα οποία καταστρέφεται ο χώρος των αυτοαπασχολούμενων μελετητών και κατασκευαστών και των μικρών τεχνικών γραφείων υπέρ των μεγάλων τεχνικών εταιριών.

Επαναλαμβάνεται δε με περισσή επιμέλεια και στα τρία μνημόνια και προσφάτως και στο 4ο μημόνιο, με τον ψευδώνυμο τίτλο «άνοιγμα του επαγγέλματος των  μηχανικών».    Υλοποιείται  με  τον  Ν.  4254/14,  και  με  την υπογραφή νέων ΠΔ αμέσως μετά τις εκλογές του ΤΕΕ, με τον οποίο οι ειδικότητες των μηχανικών καταλύονται πλήρως, για να υποκατασταθούν με αυτό που ονομάζεται «επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών».

Πρόσβαση  σε  αυτές  θα  έχουν  ακόμα  και  πτυχιούχοι  τριετών σπουδών και κολεγίων, με προσθήκες «βελτιωτικών» γνώσης, άσκησης είτε εμπειρίας. Πρόκειται για την πολιτική επιλογή να μειωθεί το κόστος των υπηρεσιών με τεχνητή υπερπροσφορά και υποτίμηση     της     εργασίας     μας,     για     να     αυξηθεί     η «ανταγωνιστικότητα». Πολιτική που έρχεται να προσθέσει τις συνέπειές της σε αυτές που επέφερε η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών. Είναι πλήρης και ομολογημένη η επίγνωση όσων την επιβάλλουν ότι αυτό θα γίνει εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Την επιδείνωση σε αυτό το τοπίο είχε προδιαγράψει το δημοσιοποιημένο νομοσχέδιο για το «Μητρώο Συντελεστών Τεχνικών Έργων», που αφορά σε μελέτες και κατασκευές, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Το μητρώο αυτό, δημιουργεί μηχανικούς διαφορετικών ταχυτήτων, χωρίζοντας τους  διπλωματούχους  σε  κάστες,  με  κατόχους  πτυχίων διαφορετικής τάξης. Παρά την φαινομενική αντίθεσή του με το «άνοιγμα του επαγγέλματος», η στόχευση είναι κοινή: Αύξηση της κερδοφορίας,  συγκέντρωση  των  έργων  και των μελετών  σε μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλονται δυσπρόσιτες προϋποθέσεις για την μετάβαση σε ανώτερα  πτυχία, προσβάσιμα  μόνον από επιχειρήσεις αύξοντος μεγέθους και για   αυτές   εξασφαλίζονται   πρόσθετα αθέμιτα πλεονεκτήματα.  Η  εισαγωγή των νέων στο επάγγελμα θα γίνεται με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα και με όρους μαθητείας.

“Δόκιμοι Μηχανικοί” αλλά με ίδιες υποχρεώσεις σε φόρους και εισφορές για την πρώτη τετραετία από την εγγραφή στο ΤΕΕ. Βέβαιο αποτέλεσμα: η βίαιη υπαλληλοποίηση των νέων και των μικρών γραφείων, αν όχι η εγκατάλειψη του επαγγέλματος ή της χώρας και η δημιουργία ενός τοπίου μιας νέας άγριας επιχειρηματικότητας ικανής και πειθαρχημένης να υλοποιήσει το μνημονιακό  project  πλήρους  εκποίησης  του  δημόσιου  πλούτου αλλά και να σφραγίζει το νέο τοπίο των κατασκευών εν γένει προς όφελος του κεφαλαίου και εις βάρος, των εργαζομένων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Το ΤΕΕ ως «τεχνικός σύμβουλος» της Τρόικας

Ήδη από την περίοδο προεδρίας Σπίρτζη, το ΤΕΕ άρχισε να μεταλλάσσεται και να συνδράμει στην καταστροφή των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προκειμένου να «διασωθεί» το ίδιο μέσα στη μνημονιακή εποχή. Η απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ να εφαρμόσει τον Ν. 4254 (την οποία οι δυνάμεις που συναποτελούν το ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ. καταψήφισαν το 2014), η προθυμία του να παράσχει σχέδιο νέων ΠΔ για την άλωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων (που φέτος αποτράπηκε, με την άρνηση μιας σειράς ειδικοτήτων να συναινέσουν στη διάλυση αυτή), οι υπηρεσίες που προσέφερε ως σύμβουλος, από κοινού με όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, για την πρώτη εκδοχή του νομοσχέδιου για το Μητρώο Συντελεστών Τεχνικών Έργων το 2015 και που από τον Μάιο του 2017 επανεκκινά, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: το νέο ΤΕΕ και οι παρατάξεις που στήριξαν αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκουν να αποτελέσουν τον «τροχονόμο» για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που διαλύουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, όχι μόνο για τους μηχανικούς αλλά για το σύνολο των τεχνικών. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να εξασφαλίσει την δική του οικονομική βιωσιμότητα: εισπράττοντας από τους μηχανικούς εξέταστρα και δίδακτρα σεμιναρίων.

Για την υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσα στην κρίση

Απορρίπτουμε   τη   ρευστοποίηση   των   επαγγελματικών   μας δικαιωμάτων,   αλλά   και   την   λογική   “ειδικότητα   εναντίον ειδικότητας”. Απαιτούμε  –  παλεύουμε για:

  • Την  κατάργηση  του  ν.4254/2014 γενικά αλλά και ειδικά ως προς τις δύο   υποπαραγράφους   ΙΓ.12   και ΣΤ.23.
  • Την ακύρωση της απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ στις 15.10.2014, την απόσυρση των σχετικών σχεδίων ΠΔ που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας.
  • Την κατάργηση όλων των νομοθετημάτων που ήδη υλοποιούν νέα κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα μέσα από ειδικά μητρώα, σεμινάρια και εξετάσεις.
  • Την απόσυρση του νομοσχεδίου για το «Σύστημα Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων και Υποδομών».
  • Όχι στην αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος. Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνοχή με τα πτυχία και τα προγράμματα σπουδών του συνόλου των αντίστοιχων ελληνικών πολυτεχνικών σχολών, στη βάση της κατοχύρωσης του ενιαίου – αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών.
  • Τη διεύρυνση  των δικαιωμάτων για όσες ειδικότητες έχουν περιορισμένο επαγγελματικό αντικείμενο εφόσον αυτό καλύπτεται από τις αντίστοιχες σπουδές.
  • Την απόδοση δικαιωμάτων στους αποφοίτους των νέων ειδικοτήτων (όπως οι μηχανικοί χωροταξίας και οι μηχανικοί περιβάλλοντος) και εκπροσώπησης αυτών στο ΤΕΕ.
  • Την εκ νέου θεσμοθέτηση των ελάχιστων αμοιβών.

ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση – ΑΡΑΓΕΣ