Έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές ή «έκπτωση» από τις συντάξεις;

Πότε θα σταματήσει το δούλεμα η κυβέρνηση;

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κοροϊδίας της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα για τον κλάδο των μηχανικών.

Στα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί τις προηγούμενες μέρες, ήταν και η έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές για όσους τις πληρώσουν σε «κανονικό χρόνο».

Σήμερα που εκδόθηκε όμως η αντίστοιχη ΠΝΠ, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν για άλλη μια φορά.

«ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο δέκατο όγδοο

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

  1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.»

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πραγματική έκπτωση, αφού οι συντάξιμες αποδοχές θα υπολογίζονται στη βάση των «πράγματι» καταβληθέντων. Δηλαδή αν κάνεις χρήση της έκπτωσης, θα μειωθεί αναλογικά η προβλεπόμενη σύνταξή σου.

Για όσους και όσες έχουν επιλέξει ανώτερες ασφαλιστικές κλάσεις, με βάση το νόμο Βρούτση, η χρήση του μέτρου είναι σαν να κάνουν απλώς επιλογή χαμηλότερης κλάσης σε σχέση με αυτή που επέλεξαν το Μάρτιο. Για όσους/ες έχουν επιλέξει την κατώτατη κλάση, η χρήση της έκπτωσης θα σημάνει ακόμα χαμηλότερη προσδοκώμενη σύνταξη.

Η κοροϊδία είναι χειρότερη από την απραξία.

Αν είναι να κοροϊδεύετε τον κόσμο κύριοι της κυβέρνησης, μην παίρνετε και καθόλου τέτοια μέτρα στην τελική.

Απαιτούμε άμεσα μέτρα πραγματικής στήριξης του εισοδήματος και πραγματικής ελάφρυνσης των υποχρεώσεων, τόσο των μηχανικών όσο και όλου του εργαζόμενου κόσμου.

Η πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, και ειδικά η ΔΚΜ και ο Γ. Στασινός προσωπικά, να σταματήσουν να κατηγορούν για λαϊκισμό όποιον κάνει κριτική στην κυβέρνηση (όπως έκανε και στην τελευταία συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 30/3/2020), να καταδείξουν την κοροϊδία και να απαιτήσουν πραγματικά μέτρα χθες!