Απαντήσεις και εντοπισμός προβληματικών σημείων για τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων περιοχών

Τα περισσότερα από τα ερωτήματα που αναφέρονται εντοπίστηκαν μετά από συλλογική έρευνα μηχανικών από το ΑΡΑΓΕΣ πάνω στα ΦΕΚ που τροφοδοτήθηκε και από ζητήματα που τέθηκαν από τους ίδιους τους κατοίκους της Β.Εύβοιας στις εκδηλώσεις της ΣΑΒΕ για τις αποζημιώσεις. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 16-17 Οκτωβρίου στην Αγία Άννα και την Ιστιαία.

Στόχος της δουλειάς μας αυτής είναι να συνεισφέρουμε στην καλύτερη ενημέρωση των πυρόπληκτων κατοίκων και των συναδέλφων μηχανικών που θα επωμιστούν το έργο της υλοποίησης των απαραίτητων μελετών και επιβλέψεων των έργων αποκατάστασης των κτιρίων. Παράλληλα, επιθυμούμε να αναδειχθούν τα προβληματικά σημεία των διαδικασιών αποζημίωσης προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ώστε με την κατάλληλη πίεση από τον αγωνιζόμενο κόσμο της Β.Εύβοιας να επιλυθούν και να διευκολυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών προς όφελος των πυρόπληκτων.

Ποια είναι τα ΦΕΚ που αφορούν τις στεγαστικές αποζημιώσεις;

Τα ΦΕΚ που καθορίζουν συνολικά τη διαδικασία στεγαστικών αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 είναι τέσσερα (4). Παρακάτω αναφέρεται συνοπτικά το βασικό περιεχόμενό τους και κύρια προβληματικά σημεία που έχουμε εντοπίσει. Πολλά από τα προβληματικά σημεία που αναφέρονται περιλήφθηκαν και στο Ψήφισμα που καταθέσαμε στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ το οποίο μετά από αρκετή συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα στις 09.11.2021.

 

ΦΕΚ Νο 1

Όνομα: ΦΕΚ Β’ 3854 / 18-Αυγούστου-21 (τροποποιήθηκε με B’ 4338/18.09.2021)
Τίτλος:  Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021
Σύνδεσμος: https://bit.ly/3wqhF8I (τροποποίηση: https://bit.ly/303aLKN)
Βασικό Περιεχόμενο:
 • Καθορισμός χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής (άρθρο 1)
 • Καθορισμός δικαιούχων της πρώτης αρωγής (άρθρο 2)
 • Καθορισμός ύψους ενίσχυσης πρώτης αρωγής (άρθρο 3)
 • Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης (άρθρο 4)
 • Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης (άρθρο 5)
 • Καθορισμός σχετιζόμενων ελέγχων και κυρώσεων σχετικών με τη χορήγηση πρώτης αρωγής (άρθρο 7, το οποίο αντικαταστάθηκε πλήρως με την τροποποίηση). Συγκεκριμένα, επιστρέφεται τμήμα ή όλη η πρώτη αρωγή όταν:
  • Το ύψος της στεγαστικής συνδρομής είναι μικρότερο από την πρώτη αρωγή οπότε επιστρέφεται η διαφορά άτοκα.
  • Δεν κατατεθεί φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ή κριθεί ανεπαρκής ο φάκελος για χορήγησης συνδρομής, οπότε επιστρέφεται όλο το ποσό εντόκως.
  • Διαπιστωθεί ότι έχουν κατατεθεί ψευδή στοιχεία, οπότε επιστρέφεται όλο το ποσό εντόκως και με επιπλέον κυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 3 που καθορίζει το ύψος της πρώτης αρωγής για επαγγελματικές εγκαταστάσεις και κατοικίες ουσιαστικά επαναλαμβάνει το άρθρο δέκατο της ΠΝΠ 13.8.2021 που κυρώθηκε με το ΦΕΚ A’ 156 / 02-Σεπτεμβρίου-21 (βλέπε ΦΕΚ Νο. 4).

Προβληματικά σημεία:
 • Η πρώτη αρωγή δεν πρέπει να συμψηφίζεται με τη στεγαστική συνδρομή (άρθορ 7) άρα να επιστρέφεται η διαφορά, ούτε να επιστρέφεται αν δεν κατατεθεί φάκελος, καθώς πρέπει να έχει το χαρακτήρα μιας αρχικής εφάπαξ ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων των πυρόπληκτων.
 • Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 ορίζει ότι: Η ως άνω αίτηση (εννοεί για την πρώτη αρωγή) αποτελεί μέρος της συνολικής αίτησης που υποβάλλεται ταυτόχρονα και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής για την αποζημίωση οικοσκευής, για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 και για απαλλαγή ΕΝ.Φ.Ι.Α. των άρθρων ενδέκατου, δωδέκατου και δέκατου έκτου της από 13 Αυγούστου 2021 ΠΝΠ, εφόσον ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος αυτών. Ουσιαστικά στο εν λόγω άρθρο συμψηφίζονται οι τρεις ενισχύσεις (πρώτη αρωγή, οικοσκευή, ΕΝΦΙΑ) ενώ θα έπρεπε να διαχωρίζονται και να υπάρχει η δυνατότητα του πυρόπληκτου να αιτηθεί τις παροχές που επιθυμεί και έπειτα να ελεγχθεί από τους φορείς της πολιτείας η νομιμότητά τους.

 

ΦΕΚ Νο 2

Όνομα: ΦΕΚ Β’ 3898 / 20-Αυγούστου-21
Τίτλος:  Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σύνδεσμος: https://bit.ly/3qbLusN
Βασικό Περιεχόμενο:
 • Ορισμός πυρόπληκτων περιοχών στη Β. Εύβοια ολόκληρων των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (σημείο 1.1)
 • Ορισμός ως αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Αττικής που έχει έδρα τα Μέγαρα (σημείο 1.2)
 • Ορισμός προθεσμιών για Έκθεση Αυτοψίας (σημείο 2.1) και Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής (σημείο 2.2)
 • Ορισμός βασικών όρων και προϋποθέσεων για τη στεγαστική συνδρομή (Σ.Σ.) (σημείο 3). Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
  • Προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της Σ.Σ. Οι ιδιοκτήτες/τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής (σημείο 3.2).
  • Ορίζεται ότι η Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα (σημείο 3.3).
  • Ορίζεται ο συμψηφισμός της πρώτης αρωγής με τη Σ.Σ. (σημείο 3.4).
  • Ορίζεται το μέγιστο όριο για τη Σ.Σ. τα 150 τ.μ. για το σύνολο των ιδιοκτησιών ενός φυσικού προσώπου (σημείο 3.5).
  • Ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δε χορηγείται Σ.Σ. (σημείο 3.6)
  • Ορίζονται τα ειδικά σημεία χορήγησης Σ.Σ. σε επιχειρήσεις (σημείο 3.8)
 • Περιγραφή βασικών σημείων για τη χορήγηση Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων (σημείο 4).  Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
  • Προσδιορίζονται οι δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή ανάλογα με το χαρακτηρισμό των κατεστραμμένων κτιρίων τους (σημείο 4.1)
  • Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την ανακατασκευή κτιρίου σε άλλο οικόπεδο από αυτό που συνέβη η καταστροφή (σημείο 4.2)
  • Καθορίζεται το ποσό της Σ.Σ. Ανακατασκευής ανά τ.μ. ανάλογα με το είδος του κτιρίου (σημείο 4.3). Για κατοικίες ορίζονται 1000 ευρώ ανά τ.μ.
  • Ορίζεται ως προϋπόθεση ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσου με το 75% του εμβαδού του προηγούμενου κτιρίου για να δοθεί ολόκληρη η Σ.Σ. (σημείο 4.4).
 • Ορίζονται οι βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση της Σ.Σ. Ανακατασκευής όπως ορίστηκε στο προηγούμενο σημείο για Αυτοστέγαση, δηλαδή αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου (σημείο 5.1), ή για Αποπεράτωση νέου ιδιόκτητου κτιρίου στο ίδιο ή σε άλλο οικόπεδο (σημείο 5.2).
 • Περιγραφή βασικών σημείων για τη χορήγηση Σ.Σ. για επισκευή κτιρίων (σημείο 6). Συγκεκριμένα:
  • Ορίζεται ότι οι ζημιές για τη χορήγηση Σ.Σ. Επισκευής θα υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένο Τιμολόγιο της ΔΑΕΦΚ (σημείο 6.1).
  • Για επισκευές σε φέροντα στοιχεία ορίζεται αποζημίωση 300 ευρώ ανά τ.μ. (σημείο 6.2).
  • Για επισκευές σε μη φέροντα στοιχεία ορίζεται αποζημίωση 180 ευρώ ανά τ.μ. (σημείο 6.3).
  • Ορίζονται αντίστοιχα ποσά για διάφορες περιπτώσεις επισκευών σε διάφορα είδη κτιρίων και άλλες ειδικές διατάξεις για επισκευές (σημεία 6.4-6.13).
 • Ορίζεται ο τρόπος Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (σημείο 7) σε τρία στάδια για τις περιπτώσεις ανακατασκευής, αυτοστέγασης σε υπό ανέγερση κτίριο και επισκευής με καθορισμό αντίστοιχα τριών δόσεων (Α’ δόση 50%, Β’ δόση 30%, Γ’ δόση 20%). Στην περίπτωση αυτοστέγασης σε έτοιμο κτίριο η Σ.Σ. δίνεται εφάπαξ, ενώ στην περίπτωση αποπεράτωσης ιδιόκτητου κτιρίου δίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις.
 • Ορισμός Αμοιβής Μηχανικών στο 50% των διατάξεων περί Αμοιβών για περιπτώσεις μελέτης-επίβλεψης επισκευών (σημείο 10).
 • Καθορισμός όρων χορήγησης δανείων (σημεία 11, 12, 13)
Προβληματικά σημεία:
 • Η έδρα της υπεύθυνης Υπηρεσίας για τις στεγαστικές αποζημιώσεις ορίζεται στα Μέγαρα (σημείο 1.2) δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας των κατοίκων και άρα και την προσπάθεια εκ μέρους τους για εκκίνηση της διαδικασίας αποζημιώσεων. Αντιλαμβανόμενοι οτι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς είναι απαραίτητο να φτιαχτεί μόνιμο παράρτημα της ΔΑΕΦΚ στη Β.Εύβοια και να ενισχυθεί και με επιπλέον μηχανικούς με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας για την άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση των πυρόπληκτων.
 • Η επιχορήγηση συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (ΔΚΑ) και 20% Άτοκο Δάνειο (σημείο 3.3). Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει η ΔΚΑ να είναι στο 100% και να μη βρίσκονται δανειζόμενοι οι πυρόπληκτοι ακόμα και ευνοϊκούς σχετικά όρους.
 • Στη ΔΚΑ όπως υπολογίζεται στα σημεία 4 (για ανακατασκευή) και σημεία 6 (για επισκευή) δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη και ρητά δε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (σημείο 3.10). Προτείνεται η συμπερίληψη τόσο των αμοιβών μηχανικού, με μία διάταξη που θα καθορίζει το μέγιστο ύψος τους, όσο και του ΦΠΑ που ούτως ή άλλως θα επιστρέψει στα ταμεία του κράτους αλλά και των δαπανών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των πυρόπληκτων ακινήτων (καμένα δέντρα και περιφράξεις).
 • Για την αποζημίωση επισκευής οι τιμές ορίζονται με βάση το Τιμολόγιο Επισκευών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς (οικ.6772/ Β9β/19.12.2011 (Β’ 3201) απόφαση του Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 11756/Δ5/16.10.2018 (Β’ 4776, διόρθωση σφάλματος Β’5988) και οικ.907/Δ5/03.02.2020 (Β’ 434). Οι τιμές θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να γίνει ο καθορισμός του με νέο Τιμολόγιο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες πλέον τιμές των οικοδομικών υλικών.

 

ΦΕΚ Νο 3

Όνομα: ΦΕΚ Β’ 3995 / 30-Αυγούστου-21
Τίτλος:  Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.
Σύνδεσμος: https://bit.ly/3mUj58G
Βασικό Περιεχόμενο: Στο εν λόγω ΦΕΚ καθορίζονται οι προθεσμίες και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά στάδιο για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Το ΦΕΚ χωρίζεται σε τέσσερα (4) μέρη ως παρακάτω, με το μέρος Α’ να αποτελεί το κύριο μέρος του όπου περιλαμβάνονται οι βασικές λεπτομέρειες:

Μέρος Α. Προθεσμίες και Διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής

Περίπτωση Ι: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περίπτωση ΙΙ: ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ (Αγορά έτοιμου ή υπό Ανέγερση κτιρίου)

Περίπτωση ΙΙΙ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Περίπτωση ΙV: ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Στην Περίπτωση ΙV υπάρχουν δύο βασικές υπό-περιπτώσεις:

 • Άδεια Επισκευής κτιρίου με σύνταξη μελέτης από ιδιώτη μηχανικό (βλάβες σε φέροντα ή/και σε μη φέροντα στοιχεία)
 • Άδεια Επισκευής κτιρίου με σύνταξη μελέτης από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας (ελαφριές βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία)

Περίπτωση V: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ Ή ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Σε κάθε μία από τις παραπάνω Περιπτώσεις η διαδικασία ακολουθεί τέσσερα (4) στάδια, όπου στο 1ο Στάδιο βεβαιώνεται ο δικαιούχος ανά περίπτωση με μια σειρά από δικαιολογητικά και στα επόμενα τρία χορηγούνται οι τρεις δόσεις της στεγαστικής συνδρομής, πάλι με την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών για την ανακατασκευή ή επισκευή. Εξαίρεση αποτελεί η Περίπτωση ΙΙ για την Αυτοστέγαση με Αγορά Έτοιμου κτιρίου, όπου τα στάδια είναι δύο και η συνδρομή χορηγείται εφάπαξ στο 2ο σταδιο και η Περίπτωση ΙΙΙ για την Αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου, όπου τα στάδια είναι τρία και η συνδρομή χορηγείται ισόποσα σε δύο στάδια.

Μέρος Β. Προθεσμίες ειδικά για Επιχειρήσεις

Μέρος Γ. Διαδικασία Συμψηφισμού Πρώτης Αρωγής με Σ.Σ.

Ουσιαστικά εδώ καθορίζεται ότι ο συμψηφισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ Β’ 3854 / 18-Αυγούστου-21 (ΦΕΚ Νο 1) γίνεται κατά τη χορήγηση της Α’ δόσης Σ.Σ. ή της εφάπαξ καταβολής για την περίπτωση Αυτοστέγασης σε έτοιμο κτίριο.

Μέρος Δ. Γενικές Διατάξεις

Εδώ ορίζονται ζητήματα αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες, τη δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας αν διαπιστωθούν ελλείψεις, τη βεβαίωση κατεδάφισης κτιρίου και άλλα.

Προβληματικά σημεία: Για τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης και αφορούν κρατικές υπηρεσίες (υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) προτείνεται να εκδίδονται όλα σε ειδικά ΚΕΠ στην περιοχή, το οποίο να συστεγάζεται με τις υπηρεσίες της ΔΑΕΦΚ που προτείνεται να δημιουργηθούν μόνιμα στη Β. Εύβοια, για την ταχεία εξυπηρέτηση των πυρόπληκτων.

 

ΦΕΚ Νο 4

Όνομα: ΦΕΚ A’ 156 / 02-Σεπτεμβρίου-21
Τίτλος:  Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και

άλλες διατάξεις.

Σύνδεσμος: https://bit.ly/3oov9P5
Βασικό Περιεχόμενο: Το ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ της 2ης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.8.2021 που κυρώνει το συγκεκριμένο ΦΕΚ αφορά διατάξεις για τη στήριξη των πληγέντων. Συγκεκριμένα:

 • Δημιουργία της πλατφόρμας arogi.gov.gr (Άρθρο ένατο)
 • Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για επαγγελματικές εγκαταστάσεις και κατοικίες (Άρθρο δέκατο)
 • Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης οικοσκευής (Άρθρο ενδέκατο)
 • Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης επιχειρήσεων για αντιμετώπιση ζημιών (Άρθρο δωδέκατο).
  • Οι ζημιές αφορούν τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ενίσχυσης ακολουθεί το ν.4997/2021 για την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για αγροτικέ και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθώς και για αγροτικές εκμεταλλεύσεις με βάση τα στρέμματα.

Σημειώνεται ότι για τα άρθρα δέκατο (πρώτη αρωγή στεγαστικής συνδρομής), ενδέκατο (αποζημίωση οικοσκευής) και δωδέκατο (αποζημίωση καταστροφών σε επιχειρήσεις) υπάρχουν τρία επίπεδα αποζημίωσης ανάλογα με το αν οι βλάβες χαρακτηρίζονται βαριές, σοβαρές ή ελαφριές από τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • Εφάπαξ αποζημίωση για άτομα που υπέστησαν τραυματισμό (Άρθρο δέκατο τρίτο)
 • Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Άρθρο δέκατο τέταρτο)
  • Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνεται σε νεότερη, άρα ισχύουσα, μορφή στην τροποποίηση του ΦΕΚ Β’ 3854 / 18-Αυγούστου-21 (τροποποιήθηκε με B’ 4338/18.09.2021) (βλέπε ΦΕΚ Νο 1).
 • Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες  (Άρθρο δέκατο πέμπτο)
 • Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ (Άρθρο δέκατο έκτο)
 • Τα υπόλοιπα άρθρα στο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (Άρθρο δέκατο έβδομο έως και Άρθρο εικοστό) αφρούν μέτρα για τη στήριξη των θέσεων εργασίας.

Τέλος, αναφέρεται ότι στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ στο ίδιο ΦΕΚ παρουσιάζονται σημεία που αφορούν τη γενικότερη αποκατάσταση της περιοχής πέρα από τις αποζημιώσεις. Συγκεκριμένα, στο άρθρο δύο ορίζεται η υποχρεωτική κήρυξη των εκτάσεων ως αναδασωτέων ένω στο Άρθρο 6 ορίζεται ο Ανάδοχος Ανάδωσης, ενός μέτρου του οποίου οι προβληματικές έχουν αναδειχθεί από όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτα, αφού ουσιαστικά η αποκατάσταση των δασών εκχωρείται σε επιχειρηματικά συμφέροντα αντί να αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του κράτους με τη συνδρομή των τοπικών υπηρεσιών και φορέων.

Προβληματικά σημεία: Τα προβληματικά σημεία που αφορούν τις αποζημιώσεις έχουν καλυφθεί στην ανάλυση για τα προηγούμενα ΦΕΚ.

 

Πως να κινηθεί κάποια/ος που έχει λάβει την πρώτη αρωγή όσον αφορά τη διαδικασία αποζημίωσης;

Η θέση μας είναι ότι η στεγαστική συνδρομή δεν πρέπει να επιστρέφεται σε καμία περίπτωση και αυτό είναι αντικείμενο διεκδίκησης. Άρα είναι σωστό να χρησιμοποιείται άμεσα για τις πρώτες ανάγκες επισκευής και να μην παραμένει στο βαθμό του δυνατού στάσιμη η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.

 

Πότε είναι δυνατό να λάβει κάποια/ος την αποζημίωση για να αγοράσει άλλη κατοικία από αυτή που υπέστη τη ζημιά;

Η διαδικασία για αγορά άλλης κατοικίας αναφέρεται ως Αυτοστέγαση και οι προϋποθέσεις της ορίζονται στο ΦΕΚ Β’ 3898 / 20-Αυγούστου-21 (ΦΕΚ Νο 2) και συγκεκριμένα στο σημείο 5.1.Πρακτικά, ο δικαιούχος της Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής μπορεί εφόσον επιθυμεί ή εφόσον συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος να την χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου σε άλλο οικόπεδο. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής (με έντονα γράμματα οι κύριες προϋποθέσεις):

“5.1 Εγκρίνεται, όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβες από την πυρκαγιά του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον/την δικαιούχο για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου). Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει:

α) να είναι εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αυτοστέγαση εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτίριο,

β) να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί,

γ) να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από την αρμόδια υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι:

 • Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων- γιαγιάδων και εγγονών δεν χορηγείται Σ.Σ..
 • Στις περιπτώσεις που το κτίριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο (2) ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς.
 • Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης Σ.Σ., το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η Σ.Σ.. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτιρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη.
 • Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα.

Η αναλυτική διαδικασία χορήγησης της συνδρομής για Αυτοστέγαση και οι σχετιζόμενες προθεσμίες περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του ΦΕΚ Β’ 3995 / 30-Αυγούστου-21. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση της Αυτοστέγασης σε νέο κτίριο το ποσό της Σ.Σ. Δίνεται εφάπαξ.

 

Πότε θα δοθεί το επίδομα ενοικίου στους πυρόπληκτους, ποιο είναι το ύψος του και ποιός είναι ο φορέας απόδοσης;

Με αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr θα χορηγείται το επίδομα ενοικίου ή φιλοξενίας στους πυρόπληκτους. Κοινή υπουργική απόφαση περιγράφει την διαδικασία και τα ποσά (ΦΕΚ 4028/Β/2-9-2021). Η επιδότηση έχει διάρκεια ως και δύο χρόνια και τα ποσά κυμαίνονται από 300€ ως  500 €

Πιο αναλυτικά:

1 άτομο 300 € / μήνα

Ζευγάρι 350 € / μήνα

3 άτομα 400 € / μήνα

4 άτομα 450 € / μήνα

5 άτομα 500 € / μήνα

Η αίτηση επιδότησης προσωρινής στέγασης αφορά:

Κύρια κατοικία που έχει χαρακτηριστεί, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση με Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας ή για την οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) . Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει προς διάθεση κενή ή δευτερεύουσα κατοικία στον ίδιο Δήμο που βρίσκεται η πληγείσα κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες. 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-pyrkagies-emprismoi-purosbestiko-soma/koine-upourgike-apophase-daephk-ke14581-a36-2021.html

Σχόλιο 1: Το πλαίσιο για τις επιδοτήσεις αποκλείει πολλές περιπτώσεις κατοίκησης και είναι άκρως γραφειοκρατικό

Σχόλιο 2: Κανονικά η επιδότηση καταβάλλεται ανά τρίμηνο αμέσως μετα την έγκριση. Άρα θα πρέπει να διερευνηθεί η αιτία που μπορεί να μην έχει δοθεί ακόμα στους δικαιούχους.

 

Ποιοι φορείς εμπλέκονται για την αποζημίωση των αγροτικών δραστηριοτήτων (πχ μελισσοκομία);

Για τα μη δηλωμένα στον ΕΛΓΑ  μελίσσια υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσης σε χαμηλότερο τίμημα (το κανονικό είναι 84 ευρώ ανα κυψέλη)  εφόσον εγγραφούν τώρα στο ΕΛΓΑ.

 

Τι μέριμνα υπάρχει για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5 (εκτός αιγιαλού, δάσους, ρέματος, αρχαιολογικού χώρου);

Αν το αυθαίρετο είναι δηλωμένο στο Ε9 και  είναι τακτοποιημένο η δυνάμενο να τακτοποιηθεί μπαίνει κανονικά σε διαδικασία αποζημίωσης.