Ψήφισμα για τις ασφαλιστικές οφειλές προς την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 900.000 οφειλέτες, με συνολικό χρέος περίπου 20 δις, είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε μέτρα κατάσχεσης των περιουσιών τους. Η κυβέρνηση εξήγγειλε προσφάτως υποτιθέμενα μέτρα ανακούφισης των οφειλετών, τα οποία όμως αφορούν μόνο όσους προβούν σε ρύθμιση και κανέναν άλλο. Για αυτή την περίπτωση εξαγγέλλει:

 • επανυπολογισμό εισφορών με βάση τον ισχύοντα νόμο, δηλαδή με βάση το εισόδημα αλλά και κατ’ ελάχιστον το κατώτατο εισφορολογητέο εισόδημα και με παράλληλη μείωση των θεσμοθετημένα πλέον, ήδη πενιχρών, συντάξεων.
 • “κούρεμα” των προσαυξήσεων σε ποσοστό 85% μόνο για όσους οφειλέτες ενταχθούν στην αντίστοιχη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να έχουν επιτόκιο 5 έως 6%
 • Διατηρείται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ως προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης.

Η πιθανή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα επέτρεπε ενδεχομένως σε κάποιους οφειλέτες να μειώσουν το χρέος τους και να προστατευτούν προσωρινά από επικείμενες κατασχέσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύνταξη (από την οποία έχουν αποκλειστεί λόγω των οφειλών), ωστόσο τα μέτρα αυτά:

 • αφορούν μόνο όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν την απαιτούμενη ρύθμιση και μάλιστα να μην την χάσουν, γιατί τότε αυτομάτως επανέρχεται το χρέος τους στα προηγούμενα επίπεδα – που είναι και το πιθανότερο να συμβεί.
 • η επιβολή στις ρυθμίσεις τόκου (της τάξης 5% με 6%), εξανεμίζει την όποια μείωση στις ισχύουσες προσαυξήσεις, επαναφέροντας ουσιαστικά το σύνολο του ποσού πριν τη ρύθμιση.
 • με την υποχρέωση καταβολής της τρέχουσας εισφοράς, η τήρηση της ρύθμισης γίνεται σχεδόν αδύνατη για την μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών. Ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας όπως αυτή που βιώνουμε.
 • Επίσης, η υποχρεωτική εισφοροδότηση για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ, καθώς και της ειδικής προσαύξησης, διατηρούν την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά σε πολύ ψηλά επίπεδα.
 • Διατηρούν τις χρεώσεις για μη παρεχόμενες υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη και επίδομα ανεργίας) και καταργημένους ασφαλιστικούς κλάδους (ειδικής προσαύξησης)

Για να καλύφθουν επαρκώς όλοι οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ζητούμε τα εξής:

 1. Oι μειώσεις οφειλών μέσω επαναυπολογισμού ή διαγραφών (αναδρομικών ειδικής προσαύξησης κλπ) να γίνονται ανεξάρτητα από την ένταξη στην ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη.
  Ο επανυπολογισμός και οι διαγραφές ειδικής προσαύξησης και αναδρομικών του νόμου 3986/11 θα γίνονται αποκλειστικά υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση και της τήρησής της – και όχι ανεξάρτητα αυτής, όπως διεκδικούμε εμείς. Οφείλουμε να δηλώσουμε την κάθετη αντίθεσή μας με αυτή την αντίληψη που θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να ελαφρυνθεί από αυτές τις άδικες χρεώσεις (που και το ίδιο το υπουργείο έχει παραδεχτεί ως τέτοιες) μόνο όποιος είναι σε θέση να πληρώσει για τη ρύθμιση – και να συνεχίζει να την πληρώνει ανελλιπώς. Στη χώρα μας που θερίζει η ανεργία (συχνά μακροχρόνια), η επισφαλής εργασία και η υποαπασχόληση, αυτό αδικεί τους συναδέλφους που βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση εισοδηματικά και για τους οποίους δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση. Αντιθέτως θα βρεθούν άμεσα στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ που προβλέπει την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαθέτουν.
 2. Να διαγραφούν οι αναδρομικές εισφορές του νόμου 3986/11.
 3. Να διαγραφεί η ειδική προσαύξηση μετά από αίτηση του ασφαλισμένου διότι είναι καταργημένος κλάδος.
 4. Να διαγραφούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις στο 100%.
  Οι οφειλόμενες εισφορές είχαν τοκογλυφικό επιτόκιο (8.75%) και μάλιστα οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται στο τέλος του έτους. Οι οφειλέτες των ταμείων αντιμετωπίζονται σαν δανειολήπτες τράπεζας, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καμμία σχεδόν υπηρεσία.
 5. Να διαγραφούν οι οφειλές του κλάδου περίθαλψης καθώς και των χρεώσεων υπέρ του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι οι οφειλέτες δεν είχαν τις αντίστοιχες παροχές.
  Οι οφειλέτες, αν και χρεώνονταν τον κλάδο υγείας, ήταν αποκλεισμένοι από τις παροχές περίθαλψης. και έπρεπε να πληρώνουν οι ίδιοι τις εξετάσεις και την θεραπεία ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία και φυσικά αυτά που πλήρωσαν δεν πρόκειται να τους επιστραφούν ούτε και εάν ρυθμίσουν τις οφειλές για τον κλάδο υγείας.

  Με το νόμο 3986/2011 επιβλήθηκε εισφορά 10 ευρώ το μήνα με σκοπό την παροχή επιδόματος ανεργίας.

  Η υπουργική απόφαση που προβλεπόταν στον νόμο προκειμένου να αποδοθεί το επίδομα εκδόθηκε μόλις το 2018. Η απόφαση προϋποθέτει να έχουν πληρωθεί εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 χρόνια, προϋπόθεση που σχεδόν κανένας οφειλέτης των ετών της κρίσης δεν καλύπτει.

 6. Να υπάρχει δυνατότητα επαναυπολογισμού για όλους με βάση το κατώτερο εισόδημα και τα ποσοστά που ίσχυαν πριν τον νόμο 3986/11 (και για όσους έχουν οφειλές προ του 2002) διότι μια πολύ μεγάλη κατηγορία συναδέλφων ακόμα που είχαν σχετικά μικρά εισοδήματα (πχ . της τάξης των 10.000 ή 15.000 ευρώ ετησίως), δεν θα μπορέσει διαφορετικά να επωφεληθεί από τον επανυπολογισμό.
 7. Σε περίπτωση που μετά τον επανυπολογισμό και τις προαναφερθείσες διαγραφές προκύπτει αδυναμία αποπληρωμής του υπολοίπου της οφειλής να υπάρχει και δυνατότητα διαγραφής μέρους ή όλου αυτής
 8. Αύξηση του ορίου οφειλών για τη συνταξιοδότηση (Η Συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων του ΕΦΚΑ, προτείνει το όριο των 45.000€)
 9. Το επιτόκιο της ρύθμισης να μην είναι 5% που προβλέπεται διότι αφενός επαναφέρει σχεδόν στο σύνολο των κουρεμένων τόκων και προσαυξήσεων και αφετέρου δεν ανταποκρίνεται στον πολύ μικρό πληθωρισμό ή και αποπληθωρισμό που υπάρχει σήμερα.
 10. Να μην υπάρχει η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης.
 11. Να υπάρχει ευελιξία στην αποπληρωμή των δόσεων ώστε να μην χάνεται η ρύθμιση εύκολα.
 12. Να διεκπεραιωθούν άμεσα οι αναδρομικές διαγραφές συναδέλφων καθώς και οι διαγραφές λόγω αποσύνδεσης ασφάλισης από την ιδιότητα που εκκρεμουν, ούτως ώστε να μπορούν οι συναδελφοι να ενταχθούν και στη ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους

ΑΡΑΓΕΣ – Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση
23/2/2019