Παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης μηχανικού από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με βάση το Ν. 4387/16

Αναρτούμε ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης μηχανικού από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με βάση το Ν. 4387/16. Υπολογισμό που ακόμα δεν έχει κάνει το ΤΣΜΕΔΕ και για το λόγο αυτό δεν έχει εκδώσει καμιά σύνταξη εδώ και 1,5 χρόνο. Το παράδειγμα αφορά σε ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό με 40 χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και 36 στην Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ). Έχουν συμπεριληφθεί οι κοινωνικοί πόροι όπως αυτοί εξειδικεύτηκαν με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου καθώς και η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ενώ το μόνο που απουσιάζει είναι η αύξηση εισφορών του Ν.3986/11, μια που δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά και καταρρίπτουν όλη την κυβερνητική προπαγάνδα περί “μικρών μειώσεων” στις συντάξεις κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, η κύρια σύνταξη για 40 χρόνια ήταν 1.018,95 € ενώ η Ειδική Προσαύξηση για 36 χρόνια ήταν 1.219,68 €. Συνολικά δηλαδή 2.238,63 €. Η ονομαστική μείωση δηλαδή υπερβαίνει το 54%

Πετρόπουλος Δημήτρης