Οι αλλαγές για τους στρατευμένους με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Μαζί τον νέο φορέα ασφάλισης ήρθαν και αλλαγές, προς το χειρότερο για όσους έχουν καταταχθεί και υπηρετούν στον Ελληνικό Στρατό ή πρόκειται να καταταχθούν στο μέλλον. Με το παλιό ασφαλιστικό σύστημα του ΤΣΜΕΔΕ οι στρατιώτες, παραδίδοντας το βιβλιάριο υγείας τους και αποδεικνύοντας με κάποιο σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Στρατού ότι υπηρετούν μπορούσαν να απαλλαχθούν από τις εισφορές του κλάδο Υγείας. Με την απόλυση τους μπορούσαν να πάρουν πίσω το βιβλιάριο υγείας τους και να ξαναρχίσουν να πληρώνουν κανονικά τον κλάδο Υγείας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτών την αναλαμβάνει ο Ελληνικός Στρατός.

Με την εφαρμογή του ΕΦΚΑ οι στρατιώτες καλούνται να πληρώσουν τις εισφορές τους στον κλάδο Υγείας κανονικά χωρίς να έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Ακόμη και αυτοί που είχαν καταταγεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώσουν τις εισφορές για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα ασφάλισης μέχρι και τώρα.