Ψήφισμα για το ΚΕΑΟ προς την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

Να παγώσει άμεσα η δράση του ΚΕΑΟ – Να σταματήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων και η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος των ασφαλισμένων. Σημειωτέο ότι ΚΕΑΟ βασίζει το όλο σύστημα λειτουργίας του σε μια σειρά από σκανδαλώδεις αυθαιρεσίες και παρατυπίες, τις οποίες επισημαίνουμε:

  1. Με τις πρόσφατες Αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων επί αιτήσεων αναστολής/ανακοπής των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ κατά των ταμειακών βεβαιώσεων οφειλών του ΚΕΑΟ (όπως οι Α 6439/2018 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, Α 516/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, 128/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 1482/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – οι οποίες δικαίωσαν τους αιτούντες,αναστέλλοντας την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους) τίθενται πλέον ξεκάθαρα τα κρίσιμα νομικά ζητήματα που ενέχονται στην εφαρμοζόμενη τυπική διαδικασία – καθώς προκύπτουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον παράνομο, παράτυπο και καταχρηστικό χαρακτήρα των διαδικασιών που ακολουθούνται από το ΚΕΑΟ, με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Κοινό στοιχείο όλων των περιπτώσεων διαβίβασης ‘Ατομικών Ειδοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών’, αποτελεί η συστηματική παράλειψη της ‘καταλογιστικής πράξης επιβολής εισφορών’. Πρόκειται για το απαιτούμενο έγγραφο ανάλυσης χρεώσεων, του οποίου η σύνταξη πρέπει να έχει προηγηθεί της διαβίβασης. Πρέπει επίσης, να έχει κοινοποιηθεί έγκυρα και έγκαιρα στον οφειλέτη, με ταυτόχρονη την ενημέρωση του για την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από μέρους του, εντός 30 ημερών από αυτή την κοινοποίηση. Η απουσία του καθιστά Άκυρες τις ‘ταμειακές βεβαιώσεις οφειλών’ – δηλαδή τα ειδοποιητήρια του ΚΕΑΟ.
  2. Το ΚΕΑΟ ενεργεί βασιζόμενο σε Υπουργικές Αποφάσεις που δεν είναι σύννομες [58039 / 3275 / 28.12.2016 (ΦΕΚ Β  ́4504 / 30-12-2016) και 29715/2410/30-5-2018 (ΦΕΚ Β ́2105)], καθώς αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4172/13 – άρθρο 100, παρ.9.β) – θέμα που είχε ως αποτέλεσμα σχετική προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ. Οι Αποφάσεις αυτές αφορούν την διαβίβαση όλων ανεξαιρέτως των οφειλών στο ΚΕΑΟ – παύοντας πλέον να εξαιρούν τα χρέη κάτω των 5000 ευρώ καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργού ρύθμισης – κατά παράβαση όσων ρητά προβλέπονται από τον νόμο.
  3. Το ΚΕΑΟ βασίζεται στην παραλαβή στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών από το τ.ΤΣΜΕΔΕ – που ως τ.ΦΚΑ των Μηχανικών, είναι (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4172/13) υπεύθυνο για «τον προσδιορισμό του ύψους και του είδους των οφειλών». Ωστόσο, η χαρακτηριστική υποστελέχωση και η ελλειμματικότητα των υπηρεσιών του, θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητα των στοιχείων που διαβιβάζει και καθιστούν συνεπώς, αβέβαιη την δυνατότητα του να ανταποκριθεί σ’αυτή την ευθύνη. Είναι άλλωστε γνωστό, ότι το τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ επιμένει στη διαβίβαση οφειλών στο ΚΕΑΟ, χωρίς να έχουν εξεταστεί από μέρους του οι ‘αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής’ (που εκκρεμούν προ της 31/12/16) ενώ διαπιστωμένα, εξακολουθεί να χρεώνει με ασφαλιστικές εισφορές τους μη μισθωτούς επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους στην εφορία (από1/1/17) – κατά παράβαση του άρθρου 20, του Ν.4488/2017 που έχει καταργήσει την ασφάλιση ιδιότητας…