Πρόταση της Συσπείρωσης Αριστερών Τοπογράφων προς το ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ

Συνάδελφοι,

Ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ελληνικό Κτηματολόγιο μέτρα για την Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων με τα Γραφεία Κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα. Με βάση την ανακοίνωση αυτή η Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί τους συναλλασσόμενους με τα Γραφεία Κτηματογράφησης, να περιορίσουν στο ελάχιστο τις επισκέψεις τους στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης. Σε ότι αφορά την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την κατάθεσή τους παρά μόνο προτρέπει τους πολίτες να προβούν σε ηλεκτρονικές δηλώσεις ιδιοκτησίας.

Θεωρούμε την ανακοίνωση αυτή απαράδεκτη που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τους εργαζόμενους στα γραφεία Κτηματογράφησης διότι η Ελληνικό Κτηματολόγιο γνωρίζει πολύ καλά ότι το ποσοστό των ηλεκτρονικών δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις δηλώσεις που κατατίθενται στα αρμόδια γραφεία, και αυτό γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών επιθυμεί την συνεργασία με το προσωπικό των γραφείων Κτηματογράφησης τόσο για να εντοπιστεί ορθά το ακίνητό του, όσο και γιατί εντοπίζονται σοβαρά ζητήματα νομικής φύσεως που χρήζουν αντιμετώπισης. Δηλαδή, στην κατάθεση της δήλωσης ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ πολιτών και προσωπικού που δεν μπορούν να καλύψουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Είναι φανερό ότι η Ελληνικό Κτηματολόγιο με την ανακοίνωσή της προσπαθεί να καλύψει άλλες δικές της αδυναμίες.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε το ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ άμεσα να πάρει απόφαση: που να καλεί την Ελληνικό Κτηματολόγιο άμεσα να προβεί σε διόρθωση της ανακοίνωση της όπου να αναφέρεται ρητά η απαγόρευση κατάθεσης δηλώσεων ιδιοκτησίας στα Γραφεία Κτηματογράφησης. που να καλεί τις κοινοπραξίες που να έχουν αναλάβει την σύνταξη των μελετών να κλείσουν συμβολικά τα Γραφεία Κτηματογράφησης μέχρι να αλλάξει η θέση της Ελληνικό Κτηματολόγιο που να καλεί τους εργαζόμενους στα Κτηματολογικά Γραφεία σε απεργία σε περίπτωση που οι κοινοπραξίες δεν κλείσουν τα γραφεία όπως αναφέρεται παραπάνω. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το σταμάτημα της εξάπλωσης του ιού.

Για την Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων
Λευτέρης Μπακοπάνος.