Το Δίπλωμα Μηχανικού μοναδική προϋπόθεση για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Το άμεσο αντανακλαστικό και η παρά τον αιφνιδιασμό, μαζική κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων του ΕΜΠ στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις καθώς και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, ανάγκασαν την διοίκηση του ΤΕΕ να αποσύρει προσωρινά την εισήγηση για τις αλλαγές στις εξετάσεις του ΤΕΕ δηλώνοντας πως το θέμα θα τεθεί στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ όταν αυτή συνεδριάσει.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ δεν βρήκε καν το θάρρος να προσέλθει ενώπιον των μελλοντικών μας συναδέλφων και να εξηγήσει τι απεργάζεται για το μέλλον τους σε σχέση με την ένταξή τους στο επάγγελμα. Αρκέστηκε σε μία δήλωση περί αναβολής δι’ αντιπροσώπου. Κάπου εκεί έληξε η πετυχημένη κινητοποίηση της προηγούμενης Τρίτης.

Ως ΑΡΑΓέΣ έχουμε τοποθετηθεί και στο παρελθόν ότι η υπεράσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μηχανικών και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων καθώς και η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος που περνά από την διατήρηση υψηλού και ολιστικού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των μηχανικών, δεν μπορεί να ιδωθεί μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών που θέλουν την πλήρη ισοπέδωση τόσο των προγραμμάτων σπουδών στα πολυτεχνεία όσο και την απορρύθμιση του επαγγέλματος. Καμία διασφάλιση δεν παρέχουν συστήματα περιορισμού της πρόσβασης στο επάγγελμα μέσα από εξετάσεις ακόμα και αν αυτή γίνεται στο όνομα ενός φιλτραρίσματος των αποφοίτων τριετών ή άλλου χαρακτήρα σπουδών από αυτές του ελληνικού πολυτεχνείου. Αυτή η μάχη διαρκεί δεκαετίες και βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

Στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας, δίνεται η ευχέρεια να υπάρξει πλέρια ενημέρωση όλων των φοιτητών στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας καθώς και το πλεονέκτημα να υπάρξουν αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων και οργάνων των πανεπιστημίων που θα διατρανώνουν ότι μοναδική προϋπόθεση για την άδεια άσκησης επαγγέλματος παραμένει το δίπλωμα μηχανικού. Αυτή είναι και η μοναδική διασφάλιση έτσι ώστε κάθε σχέδιο για αλλαγή του χαρακτήρα των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις από τράπεζα θεμάτων, αντί της προφορικής εξέτασης (συνήθως επί της διπλωματικής εργασίας) που ισχύει ως τώρα, να μείνει στα χαρτιά.

Για το διάστημα που θα συνεχίσουν να ισχύουν ειδικές υγειονομικές προβλέψεις, η διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και η εγγραφή νέων συναδέλφων στο ΤΕΕ μπορεί να συνεχιστεί να γίνεται με τον τρόπο που γίνονταν και στο παρελθόν είτε με εξασφάλιση χώρων που να επιτρέπουν την δια ζώσης προφορική εξέταση (σωστός αερισμός, κατάλληλες αποστάσεις και μέτρα προφύλαξης όπως μάσκες) είτε μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση