Όχι στο Πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» – Αγώνας ενάντια στην ψήφιση και υλοποίηση του.

Το Πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» στα πάνω από 200 άρθρα του, φωτογραφίζει τις βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης της ΝΔ (αλλά και του ΤΕΕ) για την επόμενη περίοδο. Βασική του φιλοσοφία παραμένει η με «πάση θυσία» διευκόλυνση των επενδύσεων σε βάρος κοινωνικών δικαιωμάτων, Δημοσίου Ελέγχου και περιβαλλοντικής προστασίας. Το ΤΕΕ αλλά και οι παρατάξεις που διεκδικούν την ψήφο μας δεν έχουν φροντίσει φυσικά για να ενημερώσουν γι αυτές:

Στα άρθρα 169 – 171 ορίζονται νέες ευέλικτες διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων μέσω του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπ. Παιδείας. Πτυχία δηλαδή, μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμα της χώρας μας, ιδιωτικών ιδρυμάτων σε σύμπραξη με ξένα ιδρύματα, θα αποκτούν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των εγχώριων Πολυτεχνείων, αλλά και με όσους έχουν πράξεις ισοτίμησης και αντιστοίχισης του ΔΟΑΤΑΠ (ή του ΔΙΚΑΤΣΑ). Η διάταξη αυτή συνιστά καινοφανή ισοπέδωση Διπλωμάτων και πτυχίων.

Στο άρθρο 157 για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με προγραμματική σύμβαση, της ανάληψης καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής σε ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο. Η ρύθμιση αυτή ανοίγει την πόρτα για την πλήρη κατάργηση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίησή τους. Είναι σε άμεση συνάφεια με τη μόλις χθεσινή εξαγγελία του ΤΕΕ και του Υπ. Υποδομών ότι «Μητρώο Πιστοποιημένων Μηχανικών από το ΤΕΕ» θα αναλάβει και τις επιβλέψεις Δημοσίων Έργων. Εξαφάνιση του Δημόσιου Ελέγχου δηλαδή ώστε «πιστοποιημένοι» από το ΤΕΕ ιδιώτες να ελέγχουν άλλους ιδιώτες και το αντίθετο. Ο Δημόσιος Έλεγχος πρέπει να ενισχυθεί και όχι να παραχωρηθεί σε ιδιώτες, τράπεζες ή άλλα σχήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν όμορα συμφέροντα με αυτά του εκάστοτε εργολάβου ή επενδυτή (μέσω ομίλων, κοινοπραξιών κλπ).

Με το άρθρο 179 δίνει το δικαίωμα στους δήμους να εκχωρούν σε ιδιώτες τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και το πράσινο των πόλεων. Με αυτή τη νέα Νομοθετική ρύθμιση, οι Δήμαρχοι ουσιαστικά μετατρέπονται σε μάνατζερ όπου θα φροντίζουν να διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματιών εκχωρώντας τους υπηρεσίες του Δήμου και μετακυλώντας βέβαια το κόστος στα ήδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά των Δημοτών, αυξάνοντας τα Δημοτικά τέλη.

Με τα άρθρα 207 – 208  Τοπικά Χωρικά Σχέδια, αντί να εκπονούνται σε επίπεδο δήμων, η κατάρτισή τους κατακερματίζεται ανά πολεοδομική ενότητα (μίας ή περισσότερες) και η διαδικασία της προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων γίνεται τώρα προαιρετική για τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη. Διαφορετικά θα καταθέτει απευθείας την αίτηση οριστικής έγκρισης.

Εγκαθιδρύει ένα αυταρχικό πλαίσιο πειθαρχικών διώξεων για τους υπαλλήλους που δε θα γνωμοδοτούν εντός ενός μήνα τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν την πολυνομία, την ασάφεια της νομοθεσίας αλλά και τα τεράστια ελλείμματα στελέχωσης και προωθεί την αντικατάστασης των αναγκαίων μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο με τη μερική απασχόληση Ιδιωτικού δικαίου που εισάγει η παρ. 18 του Άρθρου 59.

Ο γενικός κανόνας του νομοσχεδίου είναι να ξεκινούν πρώτα τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και να διενεργείται εκ των υστέρων ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Είναι προφανές ότι σύντομα θα βρεθούμε μπροστά στον κίνδυνο πρώτα να αδειοδοτούνται δραστηριότητες και στη συνέχεια να πληρώνουμε πολλαπλό τίμημα αποκατάστασης βλαβών.

Το ΤΕΕ φιλοδοξεί –και μάλλον έχει προκαταβολικά αναλάβει- δύο κρίσιμες Βάσεις Δεδομένων, τον Ενιαίo Ψηφιακό Χάρτης και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών λαμβάνοντας δεδομένα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και προφανώς αναθέτοντας τη λειτουργία τους σε ιδιώτες μια και το ίδιο είναι υποστελεχωμένο.

Όσον αφορά τα εργασιακά καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια κρατικής παρέμβασης στη ζωή και τη λειτουργία των συνδικαλιστικών ενώσεων. Οι ενώσεις των εργαζομένων έχουν τις δικές τους καταστατικές τους διατάξεις και λογοδοτούν αποκλειστικά στα μέλη τους. Κάθε κρατική παρέμβαση για τον τρόπο λήψης αποφάσεων (ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, απαιτούμενα ποσοστά λήψης αποφάσεων) ή για τον έλεγχο των σωματείων (Μητρώα συνδικαλιστικών ενώσεων και συνδικαλιστών) μας γυρίζει σε εποχές που θα έπρεπε να έχουμε ξεχάσει. Η υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με την υπερίσχυση των Επιχειρησιακών έναντι των Κλαδικών και των τοπικών έναντι των Εθνικών καθώς και τα προσκόμματα στις Διαιτητικές Αποφάσεις και στην επεκτασιμότητα των Συμβάσεων, οδηγεί σε πλήρη επαναφορά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης της εργασίας ώστε να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων. Συντασσόμαστε με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του κινήματος των εργαζομένων για να μην περάσουν αυτές οι διατάξεις που είναι σε συνέχεια αντίστοιχων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Για όλα τα παραπάνω καλούμε τους συναδέλφους σε αγώνα για την απόσυρση- κατάργηση του πριν αλλά και μετά τις εκλογές του ΤΕΕ. Καλούμε σε στήριξη των κινητοποιήσεων σωματείων, φορέων και φοιτητικών συλλόγων με πρώτο ραντεβού την Πέμπτη 24/10 στις 5μμ στο Σύνταγμα όπου και θα ψηφίζεται.

Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση