Διευκρινιστική δήλωση για το ζήτημα των αμοιβών των εργαζομένων του ΤΕΕ για τις εκλογές του 2016

Επειδή υπέπεσαν στην αντίληψή μου διαδόσεις οι οποίες απέχουν από την πραγματικότητα, τοποθετούμαι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Έμαθα, λοιπόν, ότι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ έχουν αποκομίσει την εντύπωση πως ο Δ. Κουτζής και εγώ είμαστε υπεύθυνοι για τη σύνταξη των πινάκων με τις ώρες εργασίες, τις αμοιβές κοκ, και για το γεγονός ότι οι αντίστοιχοι πίνακες δεν είχαν συνταχθεί ακόμα.

Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα λοιπόν:

Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ προχώρησαν σε κινητοποιήσεις για το ζήτημα των αμοιβών τους για τις προηγούμενες εκλογές του ΤΕΕ (του 2016), με αποκορύφωμα τη στάση εργασίας στην οποία προέβησαν στις 11 Ιουλίου του 2019.

Με αφορμή και αυτό το γεγονός επισημάναμε τόσο εγώ όσο και ο Δ. Κουτζής, στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 16/7/2019, ότι πρέπει να υπάρξει λύση και να ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων να αμειφθούν για τη δουλειά τους στο διάστημα εκείνο.

Ουδέποτε υπήρξε “ομόφωνη απόφαση” της ΔΕ να αναλάβουμε εμείς την σύνταξη πρότασης προς την Δ.Ε, όπως αναφέρθηκε στα πρακτικά που ήρθαν προς έγκριση για εκείνη τη συνεδρίαση (“απόφαση” Α117/Σ20/2019) . Ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε προφορικά χωρίς γραπτή εισήγηση να αναλάβουμε εγώ και ο Δ. Κουτζής μια συνεννόηση με τους εργαζόμενους, και τονίσαμε από εκείνη την ώρα ότι δεν γίνεται να το αναλάβουν μειοψηφούντα μέλη της Δ.Ε. αυτό και πρέπει να είναι και μέλη της ΔΕ από τις παρατάξεις που συγκροτούν την πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής.

Εκτός αυτού, η διαμεσολάβησή μας δεν θα χρειαζόταν πια, από τη στιγμή που στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 30/7/2019 παρέστησαν 3 εκπρόσωποι των εργαζομένων και έθεσαν υπόψη όλης της Δ.Ε. το αίτημά τους να πληρωθούν για το επιπλέον έργο των εκλογών του 2016, αναλογικά με το πόσο δούλεψε καθένας τότε. Ο δικός μας ρόλος, ακόμα και αν υπήρχε (που ποτέ δεν υπήρξε τέτοια απόφαση), θα είχε τελειώσει εκεί. Στην ίδια συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ότι πρέπει να φτιαχτεί κανόνας υπολογισμού των ωρών για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο μέλλον.

Κατόπιν αυτού, ο πρόεδρος του ΤΕΕ προσκόμισε, στις 7/8/2019, κατάσταση ωρών για τις ώρες εργασίας του 2016, για την οποία οι εργαζόμενοι εξέδωσαν και ανακοίνωση αργότερα

Με βάση αυτό το ιστορικό, είναι προφανές ότι δεν έχουμε, ούτε είχαμε ποτέ, καμιά ευθύνη να συντάξουμε ως μέλη της Δ.Ε. πίνακα ωρών εργασίας, αποδοχών, κατανομής στα περιφερειακά ή οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο. Αυτό θα ήταν άλλωστε αδύνατο, με δεδομένο ότι αυτούς τους πίνακες τους συντάσσουν – προφανώς – οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ.

Δεν πρόκειται να αφήσω να χρησιμοποιούνται οι συλλογικότητες που εκπροσωπώ στη Δ.Ε/ΤΕΕ και το όνομά μου, για να καλυφθούν πίσω από αυτά ευθύνες άλλων. Η εμπλοκή μου στην όλη διαδικασία έφτασε ως τις τοποθετήσεις μας στις αντίστοιχες συνεδριάσεις της Δ.Ε., στις οποίες υποστήριξα τα δίκαια κατά την εκτίμησή μας αιτήματα των εργαζομένων του ΤΕΕ, όπως αποτυπώνονται στην τελευταία ανακοίνωσή τους αλλά και όπως εκφράστηκαν κατά την παρουσία τους στην συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 30/7/2019, ειδικά από τη στιγμή που περιλάμβαναν και τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια του τρόπου υπολογισμού των αμοιβών.

Με εκτίμηση,
Γιάννος Γιαννόπουλος
εκπρόσωπος του κοινού ψηφοδελτίου ΑΡΑΓΕΣ – #blockTEE στη Δ.Ε. ΤΕΕ