Διακήρυξη της Ενωτικής Αριστερής Πρωτοβουλίας Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ΕΑΠ ΠοΧ)

Η δεκαετία της κρίσης αποτέλεσε το πεδίο αναδιάταξης της εργασιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα, μέσω της θεσμικής κατοχύρωσης στρατηγικών υποτίμησης της εργασίας και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Το επάγγελμα του Μηχανικού πλήρωσε και αυτό ακριβά το μερίδιό του ανακεφαλαιώνοντας τις χρεοκοπημένες ελληνικές τράπεζες με τα αποθεματικά του ασφαλιστικού του ταμείου, την καθολική υποτίμηση των αμοιβών εργασίας και την κατάργηση πρακτικά όλων των εργασιακών κεκτημένων συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ύστερα από 30 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, πραγματώνεται το αυτονόητο, η θεσμική κατοχύρωση της αυτονομίας του αντικειμένου μας. Ωστόσο, όλα αυτά έρχονται σε ένα αυταρχικό εργασιακό πλαίσιο, όπου μέσα από την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και την αναγνώριση των τριετών πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων, επιδιώκεται η περαιτέρω υποτίμηση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των μηχανικών. Η ΕΑΠ ΠοΧ αποτελεί σχήμα που συγκροτήθηκε από νέους συναδέλφους Μηχανικούς, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια, με κοινούς δεσμούς από τους φοιτητικούς αγώνες και τα κινήματα την περίοδο της κρίσης, τους χώρους δουλειάς και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Με την παρέμβαση μας θέλουμε να δώσουμε φωνή σε όλους εκείνους τους συναδέλφους, με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη εκείνων των αγωνιστικών πρακτικών που θα διεκδικήσουν υλικές νίκες και θα ενοποιήσουν όλους τους μηχανικούς που ζουν από το επάγγελμα τους, με έμφαση στα δικαιώματα και τις ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ

τους μισθωτούς συναδέλφους στον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζόμενους με  Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι βιώνουμε καθημερινά την εργασιακή ανασφάλεια,

τους  αυτοαπασχολούμενους που πασχίζουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσβάσταχτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επιβιώνοντας μέσα σε καθεστώς υποαπασχόλησης,

τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και διαρκώς καταρτιζόμενους, που αναγκαζόμαστε να μεταναστεύσουμε για να ασκήσουμε το επάγγελμα μας με αξιοπρέπεια,

τους Μηχανικούς στον δημόσιο τομέα που εργάζονται σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες και αμείβονται με μειωμένες αποδοχές,

τους νέους, άνεργους και επισφαλώς εργαζόμενους συναδέλφους που αποτελούμε σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό του κλάδου και αντιμετωπίζουμε μια εχθρική αγορά εργασίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων με μπλοκάκι, με ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς εξαιρέσεις.
  • Δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση που θα προστατεύει τους εργαζόμενους και δεν θα τους εξοντώνει μέσω των αυξημένων εισφορών. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.
  • Ανατροπή των πολιτικών «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο δίπλωμα με βάση το αντικείμενο κάθε ειδικότητας ενάντια στην αναγνώριση πτυχίων τριετών σπουδών και Κολλεγίων.
  • Ανατροπή της υπερφορολόγησης των εργαζόμενων με χαμηλά εισοδήματα.
  • Ανάπτυξη συνθηκών παραμονής και επιστροφής των συναδέλφων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
  • Αποκατάσταση αποδοχών και επαρκή στελέχωση του (ευρύτερου) δημόσιου τομέα.
  • Σχεδιασμό του χώρου με συμμετοχή της κοινωνίας και σεβασμό στο περιβάλλον.
  • Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη με σχεδιασμό και βάσει των αναγκών των πολλών.

Στηρίζουμε – ψηφίζουμε στις 3 Νοέμβρη

Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΕΑΠ ΠοΧ)

Η διακήρυξη σε pdf