Τερατώδης προϋπολογισμός ΤΕΕ 2024

Για το 6ο θέμα της τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που διεξήχθη το Σάββατο 21/10/2023 και είναι 

“Έγκριση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2024”

αναρτήθηκε εδώ  η απόφαση Α1/Σ34/2023 της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στη συνεδρίαση της Τρίτης 17/10/2023 με θέμα:

“Εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2024”

# Όπως αναφέρεται στο πρακτικό η ΔΕ αποφασίζει κατά πλειοψηφία να υποβάλει στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. για έγκριση τον Προϋπολογισμό Οικονομικής Χρήσης 2024 με την εισηγητική έκθεση, όπως αναλύεται και περιλαμβάνει: 

Σύνολο Εσόδων 2024: 1.356.108.700,00 € 

Σύνολο Εξόδων 2024: 1.356.108.700,00 € 

εκ των οποίων 

Ίδιοι πόροι 125.108.700,00 € και 

Πόροι ΠΔΕ: 1.231.000.000,00 €  

# Συγκριτικά με το 2023 έχουμε ουσιαστικά ένα διπλάσιο προϋπολογισμός ΤΕΕ για το νέο έτος καθώς τα έσοδα-έξοδα για το 2023 είναι: 744.769.700,00 € 

# Το μεγαλύτερο ποσό στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2024 είναι ο κωδικός 9379 
“Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά”

Έσοδα 2024: 1.200.000.000,00 (αντίστοιχα έσοδα 2023: 600.000.000,00)

# Αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσό στα έξοδα του προϋπολογισμού του 2024 είναι ο κωδικός 9379.01
“Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων)”

Έξοδα 2024: 1.200.000.000,00 (αντίστοιχα έξοδα 2023: 600.000.000,00)

Το τεχνικό επιμελητήριο ελλάδος μετά από τη συμπλήρωση των 100 χρόνια λειτουργίας του, με τη σφραγίδα της διοίκησης Στασινού σε αγαστή συνεργασία με τη κυβέρνηση της ΝΔ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας μετατρέπεται επίσημα πλέον σε «Αναθέτουσα Αρχή» πλήθους έργων και μελετών, υποκαθιστώντας το ρόλο του κράτους και των Δημόσιων Υπηρεσιών. 

Είναι μια αρνητική εξέλιξη καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά πως λειτουργεί το “σύστημα τεε” όλο το προηγούμενο διάστημα, εξυπηρετώντας αφενός τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων και αφετέρου τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων καρχαριών του κλάδου μας.

Καμία ανοχή στη διοίκηση Στασινού που με τις αποφάσεις της πρωτοστάτησε σε αυτή τη τερατώδη μετάλλαξη του τεχνικού επιμελητηρίου.

Οι μαχόμενοι μηχανικοί θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε, μέσα και έξω στα όργανα διοίκησης του τεε, τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματα της αγωνιζόμενης κοινωνίας.

Όπως ακριβώς έλεγε και η αφίσα μας στις εκλογές του 2019:

“Κυβερνήσεις, ΤΕΕ, επιχειρήσεις μας θέλουν μόνους και υποταγμένους.

Να αποδράσουμε από τον ατομισμό. Να ξαναβρούμε τη συλλογική μας αξιοπρέπεια.”