Ψήφισμα ΑΡΑΓΕΣ στην ΑΤΕΕ 08.04.22 για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Προσχέδιο Ψηφίσματος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ξεκίνησε με πολλά προβλήματα που ως ΤΕΕ είχαμε επισημάνει, σε σχέση με το κριτήριο επιλεξιμότητας βάση χρονικής σειράς των αιτημάτων. Μάλιστα είχαμε προτείνει με απόφαση Αντιπροσωπείας μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα διασφάλιζαν την αξιοπιστία του προγράμματος, καθώς επίσης ζητήσαμε τα στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε  αν το κριτήριο της χρονικής σειρά καταλύθηκε από προγράμματα αυτόματης συμπλήρωσης αιτήσεων.

Δυστυχώς η συνέχεια για όσους κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιφύλασσε νέες δυσάρεστες εκπλήξεις, που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης η οποία έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία. Το αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί μια γραφειοκρατία άνευ προηγουμένου με πολύμηνες καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις, παρόλο που η διαδικασία είναι ηλεκτρονική.

Ειδικότερα, κατά την διαδικασία ελέγχων, ζητούνται συμπληρωματικές υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν παράλογες έως προσβλητικές για όλους τους συντελεστές του προγράμματος.

Αναφέρουμε ενδεικτικά :

  • Υ/Δ προμηθευτή/αναδόχου ότι ο ΦΠΑ που αναγράφεται στα παραστατικά είναι αυτός που αναγράφεται στα παραστατικά.
  • Υ/Δ του ωφελούμενου και αναδόχου/προμηθευτή για παραστατικά που έχουν εκδοθεί επί πιστώσει ότι δεν έχουν εξοφληθεί.
  • Υ/Δ του ωφελούμενου ότι είναι ιδιώτης όταν στα παραστατικά αναγράφεται ότι είναι ιδιώτης και όταν εξ αρχής έχει εγκριθεί η πρόταση του ως ιδιώτης.
  • Βεβαίωση μη ύπαρξης οικοδομικής άδειας για εγκεκριμένο έργο όταν από διετίας, έχει επισυναφθεί βεβαίωση περαίωσης της τακτοποίησης αυθαιρέτου όπου το αναφέρει ρητά, καθώς επίσης και μεταγενέστερη βεβαίωση διεύθυνσης ακινήτου από τον οικείο Δήμο όπου το αναφέρει επίσης.
  • Αντίγραφο καταστατικού εταιρίας του προμηθευτή, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο Β’ ενεργειακός Επιθεωρητής δεν σχετίζεται με τον προμηθευτή, παρότι προβλέπεται Υ/Δ του επιθεωρητή, η οποία βεβαιώνει ότι αυτός δεν σχετίζεται με τους προμηθευτές.
  • Απαίτηση για πληρωμή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής και νομιμοποίησης τοποθέτησης θερμομόνωσης παρόλο που είχε εκδοθεί ΕΕΔΜΚ με την αιτιολογία ότι η ΕΕΔΜΚ έχει λήξει.
  • Πολλές φορές η λίστα των παρατηρήσεων περιλαμβάνει έντυπα και πιστοποιητικά που έχουν ήδη αναρτηθεί από το σύμβουλο καθώς ο αξιολογητής παρέλειψε να δει, είτε ζητάει μια διαφορετική διατύπωση ή πληροφορία ελάσσονος σημασίας πχ (διόρθωση ημερομηνίας ούτως ώστε να έχει τη μορφή xx/xx/2022 αντί για xx/xx/22).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται δεν περιλαμβάνονται σε μία λίστα κατά τον πρώτο αρχικό έλεγχο, αλλά μετά από κάθε επανέλεγχο, ζητείται κάποιο έγγραφο επιπλέον, σε σχέση με τον τελευταίο έλεγχο, οδηγώντας σε νέο κύκλο καθυστερήσεων.

Τέλος καταγράφονται περιπτώσεις όπου, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όλων των ελέγχων και η αίτηση έχει μεταβεί στο στάδιο «09. Πιστοποιημένη αίτηση προς τελική εκταμίευση» και έχει παραχθεί το έντυπο πληρωμών επί του οποίου αναγράφονται τα πόσα και τα ΙΒΑΝ κατάθεσης , αντιθέτως αντί όντως να προωθηθεί προς εκταμίευση, επιστρέφει στο στάδιο «08.α.Αίτηση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις – σε διενέργεια ελέγχου τελικής εκταμίευσης» για νέο κύκλο συμπληρωματικών ελέγχων.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει καμία δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον αξιολογητή με αποτέλεσμα όταν επικοινωνούν οι σύμβουλοι στο help-desk οι υπάλληλοι της αναπτυξιακής τράπεζας να μην μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά καθώς την αξιολόγηση έχει αναλάβει άλλη εταιρία.

Όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου τιμητική για ένα κράτος που θέλει να λέγεται «επιτελικό» και προκαλεί τις αντοχές των εμπλεκομένων, σε βαθμό που έχει δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά και αποστροφή σε όλους τους επαγγελματίες (μηχανικούς , ανάδοχους έργων, συμβούλους) σε σχέση με την ενασχόληση με τα προγράμματα «εξοικονομώ».

Τα προγράμματα «εξοικονομώ» αποτελούν για πολλά νοικοκυριά το μοναδικό ίσως τρόπο να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμματων  πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και ακρίβειας και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες ή μέσο για ανεξέλεγκτη κερδοφορία φορέων και μηχανισμών εις βάρος της κοινωνίας. Ως ΤΕΕ αναρωτιόμαστε ποιον εξυπηρετεί πραγματικά αυτή η καθυστέρηση πληρωμών και η προσβλητική διαδικασία που ζημιώνει τους μηχανικούς- μέλη μας, αλλά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους τους προμηθευτές, τους ανάδοχους και φυσικά τους ωφελούμενους και γιατί ενώ έχει επισημανθεί το πρόβλημα πολλές φορές δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια εξομάλυνσης της κατάστασης; Το μόνο που ακούσαμε ήταν «οι μηχανικοί κάνουν λάθη» αποδίδοντας όλες τις ευθύνες και τις παραλήψεις όσων ανέλαβαν τη διαδικασία της αξιολόγησης στους ελεγχόμενους, κάτι που καταρρίπτεται ως επιχείρημα από τα παραπάνω.

Για αυτό ως ΤΕΕ:

  • Ζητάμε την άμεση ορθολογικοποίηση της διαδικασίας με διερεύνηση των ευθυνών των φορέων που ανέλαβαν την αξιολόγηση, αν είχαν την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό και την υποδομή για να φέρουν εις πέρας ομαλά το έργο της αξιολόγησης.
  • Παρέχουμε τη νομική μας υπηρεσία και καλύπτουμε κάθε μηχανικό που θα θελήσει να διεκδικήσει αποζημίωση από την εταιρία που ανέλαβε την αξιολόγηση και με υπαιτιότητά της προκάλεσε οικονομικές απώλειες.