Ψήφισμα ΑΡΑΓΕΣ στην ΑΤΕΕ 08.04.22 για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού

Το νερό είναι ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Το  πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας με το τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» που κυρώθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο πριν λίγες ημέρες, μεταξύ άλλων οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Το πολυνομοσχέδιο διευρύνει τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η οποία μετονομαζόμενη σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναλαμβάνει επιπλέον τη «ρύθμιση» των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι προετοιμάζεται νομικά το έδαφος για την ανάπτυξη αγοράς σε αυτούς τους τομείς κατά τα πρότυπα της αγοράς ενέργειας, τις συνέπειες της οποίας τις βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις πτυχές της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής.

Ταυτόχρονα το πολυνομοσχέδιο καταπατά τις αποφάσεις 1906/2014, 190 & 191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ΄ τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, το ιδιωτικό Υπερταμείο δεν μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες, ο κύκλος των υπηρεσιών ύδρευσης- αποχέτευσης είναι ενιαίος – αδιάσπαστος, υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν εμπορικό προϊόν.

Στις  20 Μαρτίου 2023, ημέρα κατάθεσης στην βουλη, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ αποφάνθηκε εκ νέου ότι το Δημόσιο δεν έχει σεβαστεί την προηγούμενη απόφασή του για την ΕΥΔΑΠ και διέταξε την εκτέλεσή της, δηλαδή την επιστροφή των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Δημόσιο.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεση μας με τις διατάξεις αυτές.

Το νερό δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, ώστε να χρειάζεται Ρυθμιστική Αρχή Διαχείρισής του, αλλά αποτελεί Συνταγματικά προστατευμένο δημόσιο κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα.

Η πρόθεση δημιουργίας και θεσμικής κατοχύρωσης ενός ακόμη οργανισμού για τον έλεγχο δημόσιων φορέων, οργανισμών, κρατικών δομών και δημοτικών εταιρειών (όπως οι  ΔΕΥΑ, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δημοσίου, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), αντί της ουσιαστικής στήριξης, βελτίωσης και ενδυνάμωσής τους, δε θεωρείται ότι κινείται σε ορθολογικά πλαίσια.

Η γενίκευση της ιδιωτικοποίησης ζωτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εκτός από τη μείωση του επιπέδου ασφαλείας, την υποβάθμιση της ποιότητας και την αύξηση του κόστους, καθιστά μακροπρόθεσμα το κράτος και την κοινωνία όμηρο των ιδιωτικών συμφερόντων.

Ως Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων της ΔΕ του ΤΕΕ ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του ΕΥΣ Αθήνας επαναβεβαιώνουμε τη θέση μας για αποκλειστική δημόσια διαχείριση του νερού και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις ΔΕΥΑ-ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ.