Η Α/ΤΕΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ (13-17 Νοεμβρίου) για σύγχρονες και στελεχωμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2023 για
το Θέμα 7 «Σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2021»

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά τη συνεδρίασή της στις 21/10/2023 κατά τη συζήτηση του θέματος 7 “Σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2021”, επιβεβαιώνει τη στήριξή της στις διεκδικήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως αποτυπώνονται στη σχετική της Εισήγηση και ζητά από την Πολιτεία:

• Στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης με μηχανικούς ΠΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων,
• Αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,
• Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία τους.

Διεκδικούμε δηλαδή Υπηρεσίες Δόμησης που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει.

H A/TEE στηρίζει τη βδομάδα κινητοποιήσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (13-17 Νοεμβρίου) για σύγχρονες και στελεχωμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες.