Απεργία – Αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από Επιτροπές και Συμβούλια, 13-17 Νοεμβρίου 2023

*Αναδημοσίευση από το site της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Εβδομάδα Κλαδικής Κινητοποίησης, 13 – 17/11/2023 Αναβαθμισμένες Τεχνικές Υπηρεσίες για Σύγχρονες και Ασφαλείς Δημόσιες Υποδομές

Η Ομοσπονδία μας σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων και διεκδικήσεων της αντιδρά εμπράκτως στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών, στα ελλείμματα στελέχωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και στην εντεινόμενη μισθολογική μας υποτίμηση. Διεκδικούμε Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και ΥΔΟΜ που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον, τις Δημόσιες Υποδομές, την ασφάλεια των πολιτών και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει. Οι γερασμένες Υποδομές και η ελλειπή τους συντήρηση, η αντισεισμική προστασία, τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, η αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, τα χιλιάδες έργα τα οποία τρέχουν πανελλαδικά, αλλά και οι πολλές δεκάδες παραιτήσεων νεοδιορισμένων Μηχανικών, από τους πρόσφατους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, πρέπει να απασχολήσουν όλη την κοινωνία.

Η κινητοποίηση μας έχει ως κύρια αιτήματα:

(α) Τη στελέχωση των Υπηρεσιών μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες σχέσεις εργασίας,

(β) Τη μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, μόνο ισχυρές Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να διασφαλίσουν το Δημόσιο Συμφέρον, να προστατεύσουν το Περιβάλλον και να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ποιοτικές και ασφαλείς Δημόσιες Υποδομές

(γ) Τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές μας, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις μας

 https://emdydas.gr/images/stories/news/10.7.2023_aitima_sinantisis_yp_oikon_9128.pdf 

Αλλά και τις διεκδικήσεις μας για τις Υπηρεσίες Δόμησης και τις Τεχνικές Υπηρεσίες: https://emdydas.gr/images/stories/news/28.7.20203_ypomnima_ydom_9145.pdf 

Διεκδικώντας τα παραπάνω και τιμώντας ταυτόχρονα τα 50 έτη από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου, διοργανώνουμε εβδομάδα δράσεων που περιλαμβάνει:

1. Απεργία – Αποχή των μελών μας, από τη Δευτέρα 13/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023, από:

A. Τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) στο ως άνω διάστημα, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλόλητας (παιδικών χαρών, δομών αστέγων, κλπ), Επιτροπές καθορισμού Γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας, Επιτροπές Προσβασιμότητας (αρ. 18 του Ν. 4495/17), Επιτροπές του άρθρου 116 παρ. 3 του Ν. 4495/17 καθώς και από Επιτροπές Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για έργα προ εφαρμογής του Ν. 4782/21), Επιτροπές Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, Επιτροπές Χαρακτηρισμού Εδαφών εφόσον δε λήγει η σχετική προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης.

Β. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, μεταγενέστερο έλεγχο, έλεγχο φορολογικών), έλεγχο και επιβολή προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, Επιτροπές και αυτοψίες αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών (από άποψη δομική, στατική και υγρασιών) έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ., θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, αδειοδοτήσεις, καταχωρήσεις και ανανεώσεις ανελκυστήρων στα μητρώα, για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας με σκοπό να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία τους στο ως άνω διάστημα.

Γ. Τη Σύνταξη (περιλαμβανομένης της κύρωσης και της εκδίκασης ενστάσεων κατά αυτών όπου προβλέπεται) πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.

Δ. Όλα τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’, ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΑ (κεντρικό, Αιγαίου και Μακεδονίας Θρακης) (συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και κατάθεσης εισηγήσεων)

2. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 8 η Νοεμβρίου 2023 από 9.00’ έως 13.00’ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στις 10:30πμ στην πλ. Κάνιγγος

3. Προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την 17η Νοεμβρίου 2023 και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πανεπιστημίου 37) στις 11πμ

Τις κινητοποιήσεις μας στηρίζει με ομόφωνη απόφαση της και η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ: https://emdydas.gr/images/stories/news/24.10.2023_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%91_%CE%A4%CE%95%CE%95_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1_7_%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84C.pdf 

Από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι πράξεις που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι για το διάστημα από 13 έως και 17 Νοεμβρίου 2023, οι Α΄βάθμιες Ενώσεις και Σύλλογοι μας μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις εάν κρίνουν σκόπιμο, συνεντεύξεις τύπου και να προβούν σε οποιαδήποτε δράση κρίνουν, όπως αποκλεισμούς της λειτουργίας Πολεοδομικών Γραφείων και γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών, ενημερωτικές συσκέψεις, κλπ.