Ψήφισμα της Α/ΤΕΕ για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

ΨΗΦΙΣΜΑ της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του ΤΕΕ
κατά την έκτακτη Συνεδρίαση της 2 Δεκεμβρίου 2017

«Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ελάχιστοι όροι διασφάλισης ελάχιστης αξίας ακινήτου»

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ):
Λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας, σοβούσης της οκτάχρονης οικονομικής κρίσης που έχει απαξιώσει την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών και ενόψει της εφαρμογής του συστήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επισημαίνει τα εξής:

  • Θεωρεί αδιανόητη οποιαδήποτε διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτου Α’ κατοικίας. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να διασφαλιστεί ένα κατώτατο όριο αξίας του ακινήτου και να έχει αποτυπωθεί η πραγματική τους επιφάνεια.
  • Οποιαδήποτε απόκλιση από τις 2 παραπάνω αρχές θα οδηγήσει μαθηματικά, ώστε η διαδικασία των πλειστηριασμών να γίνει εργαλείο αθέμιτου πλουτισμού και παραβίασης του κράτους δικαίου.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ανώτατο όργανο του ΤΕΕ, ανυποχώρητη ως προς τις παραπάνω αρχές προτείνει για τη διασφάλισή τους:

  1. Θεωρείται απαραίτητη η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης. Τα σχετικά έξοδα και τυχόν πρόστιμα τακτοποίησης υπερβάσεων που προκύψουν να βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
  2. Εργαλείο δημιουργίας κατώτατης τιμής εκτίμηση μπορεί να αποτελέσει η εμπεριστατωμένη πρόταση του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών για το κόστος κατασκευής. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ελάχιστης εκτιμώμενης αξίας, το ΤΕΕ έχει στείλει κόστος κατασκευής ανά χρήση και ποιότητα, σε συνδυασμό με τους συντελεστές παλαιότητας,
  3. Δεν μπορεί να υπολείπεται της ούτω προκύπτουσας αξίας η αγοραία αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στους καταλόγους του Υπουργείου Οικονομικών.