Ψήφισμα για τα νέα κυβερνητικά σχέδια στο χώρο της Πυρκάλ

Παραθέτουμε το ψήφισμα που κατατέθηκε από το ΑΡΑΓέΣ στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 24/4/2021 ενάντια στη δημιουργία «Υπουργούπολης» στην ΠΥΡΚΑΛ.

Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε το κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων (Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μαζί τους, το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το ΤΑΙΠΕΔ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ))στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ.

Η ανακοίνωση αυτή πέρα από κάθε δεοντολογία σχεδιασμού και ξένη προς τις ανάγκες της περιοχής, δημιούργησε πλήθος εύλογων ερωτημάτων και αντιδράσεων.

  • Η παρέμβαση γίνεται χωρίς καμία πολεοδομική μελέτη και αγνοώντας το ισχύον με νόμο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2021 (ν.4277/2014) που έχει ως στρατηγική επιλογή τη διατήρηση του ρόλου του κέντρου της Αθήνας ως τόπου συμπύκνωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, με την τόνωσή του ως κέντρου επιτελικής διοίκησης.
  • Η παρέμβαση γίνεται χωρίς καμία μελέτη των περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιπτώσεων στην περιοχή και χωρίς καμία μέριμνα για τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων των όμορων δήμων. Η παρέμβαση αγνοεί πλήρως το διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής για την δημιουργία χώρου πρασίνου. H παρέμβαση αγνοεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των χιλιάδων εργαζομένων των οποίων θα ανατρέψει την καθημερινή ζωή.
  • Η παρέμβαση αγνοεί πλήρως την ιστορικότητα του τόπου και την αξία των κτηρίων ως βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά και προβλέπει απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών σε ένα έργο τέτοιας εμβέλειας το οποίου ο σχεδιασμός οφείλει να αποτελεί αντικείμενο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η προτεινόμενη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (με ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ) που επιλέχθηκε ως προσφορότερη λύση για την κατασκευή αναμένεται να έχει τα ίδια δυσμενή για το δημόσιο αποτελέσματα (όπως αποδεδειγμένα είχαν παλαιότερες αντίστοιχες συμπράξεις) ενώ η διακηρυσσόμενη εξοικονόμηση φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπ όψιν της πλήθος παραγόντων, όπως το κόστος μετεγκατάστασης και η δυνατότητα αξιοποίησης ή μη των κτηρίων που θα εκκενωθούν, ενώ εύλογα προκύπτει το ερώτημα των χρήσεων που θα αποδοθούν σε αυτά τα κτήρια. Ηδη ο ΣΕΠΟΧ καταθέτει την ανησυχία του επισημαίνοντας ότι: «Είναι αναγκαία η εκτίμηση αφενός των κινδύνων της περαιτέρω τουριστικοποίησης του κέντρου της Αθήνας από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και αφετέρου των διαχρονικών δυσκολιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, με κτίρια που παραμένουν κενά μετά την απομάκρυνση των λειτουργιών τους».

Το Τεχνικο Επιμελητήριο ως εκφραστής του επιστημονικού κόσμου των μηχανικών αλλά και ως υπόχρεο για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος καταγγέλλει τις πέραν κάθε επιστημονικού ερείσματος κυβερνητικές αποφάσεις , ζητάει την διακοπή κάθε σχετικής ενέργειας υλοποίησής τους και την έναρξη ουσιαστικού επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για την αξιοποίηση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ .