Ομολογία κλοπής εισφορών η τροπολογία για το Εφάπαξ Μηχανικών

Όλοι οι πρόσφατοι αντιασφαλιστικοί Νόμοι είναι γνωστό ότι κινούνται σε κατεύθυνση περιορισμού των παροχών, αύξησης των εισφορών, περικοπής δικαιωμάτων. Πολλές φορές μάλιστα φτάνουν σε ακραίες εκδοχές περικοπών, απαξίωσης και παραλογισμού.

Μια ακριβώς τέτοια περίπτωση αποτελεί το Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Το θέμα ξεκίνησε με το Ν.4387/16 (Νόμο Κατρούγκαλου) ο οποίος προέβλεπε πενιχρά Εφάπαξ της τάξης των 5000€ στους αυτοαπασχολούμενους Μηχανικούς, ακολουθώντας πιστά τη νεοφιλελεύθερη λογική της «ανταποδοτικότητας». Μόλις αντιλήφθηκαν τις τεράστιες περικοπές στο Εφάπαξ που προκαλούνται (άνω του 50%), το θέμα υποτίθεται ότι “διορθώθηκε” λανθασμένα με Εγκύκλιο του 2017 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αύξησε την παροχή.  Και λέμε λανθασμένα γιατί όλοι γνωρίζουν ότι δε μπορεί κανείς να διορθώσει με μια ερμηνευτική Εγκύκλιο τις διατάξεις του οποιοδήποτε Νόμου.

Η επίμαχη αυτή Εγκύκλιος καταργήθηκε το 2019 πανηγυρικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη επαναφέροντας τα Εφάπαξ φτώχειας. Ο τότε αρμόδιος Υπουργός Μηταράκης μάλιστα ανέφερε αθλιότητες περί “χρυσών εφάπαξ” των μηχανικών για να δημιουργήσει σχετικό κλίμα. Το αποτέλεσμα ήταν από το 2021 και μετά από αντίστοιχες οδηγίες ξεκίνησαν να  ζητούνται πίσω χιλιάδες € για τα καταβληθέντα Εφάπαξ από συνταξιούχους Μηχανικούς, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει τα ελαφρώς βελτιωμένα Εφάπαξ από το 2017. 

Με επιστολές τηλεγραφικών επεξηγήσεων που λαμβάνουν με το ταχυδρομείο, από τις αρχές Αυγούστου, εκατοντάδες συνταξιούχοι του τ. ΤΣΜΕΔΕ και του Ταμείου Πρόνοιας, αντί των αναδρομικών που ανέμεναν όσοι έχουν διανύσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι τώρα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν «ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» ποσά που νομίμως είχαν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους από το 2016 μέχρι και τον Ιούλιο του 2020!

«Η παρακράτηση θα ανέρχεται στο 15% της κύριας σύνταξης και ειδικής Προσαύξησης μέχρι την εξόφληση της οφειλής», αναφέρεται στην απόφαση με ημερομηνία 22/4/21.

Οι προφανείς αντιδράσεις στην πρωτοφανή αυτή κλοπή, οδήγησαν την κυβέρνηση σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο ν/σ για την κεφαλαιοποίηση του επικουρικού με την οποία επί της ουσίας η κυβέρνηση ομολογεί ότι το καταβαλλόμενο βάσει του ν.4387/2016 εφάπαξ στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς υπολείπεται των εισφορών που κατέβαλαν στον ασφαλιστικό τους βίο!

Άρθρο 82

Εφάπαξ παροχή – Τροποποίηση της περ. α΄της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

  1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016(Α΄ 85), περί του προσδιορισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως 31.12.2013 για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, προστίθεται υποπερ. αγ΄ως εξής:

«αγ. Οι ασφαλισμένοι δύνανται, με τεκμηριωμένη, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβληθείσες εισφορές, αίτησή τους προς τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., να ζητούν να εξεταστεί εάν η ως άνω υπολογιζόμενη εφάπαξ παροχή είναι μικρότερη του ύψους του συνόλου του κεφαλαίου των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει έως και τις 31.12.2013 και να τους αποδοθεί τυχόν διαφορά. Ως κεφάλαιο ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται το σύνολο των εισφορών, οι οποίες έχουν καταβληθεί έως και τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος από αυτό που αφορά, έως και το προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση απόφασης χορήγησης της εφάπαξ παροχής.»

  1. Για εφάπαξ παροχές που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αίτηση της υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ρύθμιση αυτή δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ομολογία κλοπής των εισφορών μια και οι ασφαλισμένοι δεν έπαιρναν πίσω ούτε τα χρήματα που είχαν καταβάλλει!!!

Προφανώς ούτε και αυτή η αναδίπλωση επιλύει το τεράστιο θέμα των περικοπών των αντιασφαλιστικών Νόμων σε όλα τα επίπεδα (Κύρια Σύνταξη, Ειδική Προσαύξηση, Εφάπαξ, Επικουρικό, Υγεία).

Για το λόγο αυτό και καλούμε τους συναδέλφους να εντείνουν τους αγώνες για Δημόσιο Καθολικό Ασφαλιστικό Σύστημα ενάντια στις λογικές της «ανταποδοτικότητας» και της επιχειρηματικότητας.

ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση