Η Α.Κ.Μ.Η. και η Αριστερή Συνεργασία Μηχανικών Ηπείρου για τον οικονομικό απολογισμό του 2017 και για τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2018

Η μνημονιακή πολιτική  εφαρμοζόμενη σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τις αδιαλείπτως συνεχιζόμενες περικοπές των επιχορηγήσεων απέναντι στο ΤΕΕ, απαξιώνει τον θεσμοθετημένο ρόλο του ΤΕΕ, οδηγεί στη συρρίκνωση της λειτουργίας του, στον μαρασμό και εν’ τέλει στην κατάργηση του φορέα. Η ηγεσία του ΤΕΕ, αφού τηρώντας σιγήν ιχθύος αποδέχτηκε τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις και απεμπόλησε τις υπέρ ΤΕΕ εισφορές, ευθυγραμμίζεται σήμερα με τις πολιτικές λιτότητας και ως εκ τούτου το Τεχνικό Επιμελητήριο αντεπεξέρχεται πλημμελώς στις υποχρεώσεις του μία εκ των οποίων είναι η χρηματοδότηση των Περιφερειακών του τμημάτων.

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου-Λευκάδας, όπως φαίνεται από τον απολογισμό του 2017, μόλις που αναπνέει, καθώς αντεπεξέρχεται με δυσκολία στις λειτουργικές του δαπάνες, έχοντας εξουθενώσει το ελάχιστο προσωπικό του. Αδυνατεί όμως παντελώς να αντεπεξέλθει στο επιστημονικό και κοινωνικό του έργο, που συνίσταται στην οργάνωση σεμιναρίων, στην υλοποίηση αξιοπρεπών ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, στη σύνταξη επιστημονικών μελετών στην εκπόνηση ερευνών, στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου, στην αγορά βιβλίων η περιοδικών.

Είμαστε αντίθετοι στην αναζήτηση οικονομικών πόρων αφ’ ενός από τα μέλη του ΤΕΕ και τα μελλοντικά του μέλη, όπως επιχειρείται να γίνει μέσω συνεχιζόμενων και επεκτεινόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων επί πληρωμή, και αφ’ ετέρου από τους διάφορους χορηγούς, οι οποίοι με το αζημίωτο εκμεταλλεύονται τον τίτλο και το όποιο επιστημονικό κύρος έχει απομείνει στο ΤΕΕ.

Αναγκαζόμαστε να καταψηφίσουμε τον οικονομικό απολογισμό του 2017, καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2018, διότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η λειτουργία του τμήματος απέναντι στα μέλη του και την κοινωνία θα είναι πλημμελής. Απαιτούμε επιχορηγήσεις και εισφορές υπέρ ΤΕΕ – που σημειωτέον, έχουν καταργηθεί με πλήρη ευθύνη της αποδοχής της ρύθμισης από το κεντρικό ΤΕΕ – που να καλύπτουν τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του ΤΕΕ και περαιτέρω του δικού μας τμήματος.

Iωάννινα, 21/3/2018