Ανακοίνωση της ΑΡΑΓΕΣ για την λειτουργία των εργοταξίων.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Η παγκόσμια επιδημία του κορωνοϊού ανέδειξε περίτρανα τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των τελευταίων χρόνων και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και στην δημόσια υγεία. Καταρρέουν καθημερινά όλα τα επιχειρήματα που θέλουν το αόρατο χέρι της αγοράς και την ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι εγγυητές της ανθρώπινης ζωής. Η μόνη λύση σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, η συλλογική προσπάθεια και ο κεντρικός σχεδιασμός.

Σε αυτό το τοπίο πρώτιστο καθήκον αποτελεί η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Με μεγάλη ανησυχία για τους συναδέλφους μηχανικούς και όλους τους εργαζόμενους στον τεχνικό κλάδο, παρατηρούμε αυτές τις μέρες τους χώρους εργοταξίων να συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και να μην υπάρχει περιορισμός της δραστηριότητας. Είναι σαφές ότι πρέπει τώρα να ανασταλεί η λειτουργία των εργοταξίων και όλων των χώρων που συγκεντρώνεται πλήθος εργαζομένων με άμεση ή έμμεση σχέση, αλλιώς θα πρόκειται για συμπεριφορές  που θέτουν σε δημόσιο κίνδυνο τους συναδέλφους. Οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες είναι τέτοιες που οι “παγίδες” είναι απίστευτα πολλές για να μπορέσουν τα ΜΑΠ να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Δεν αρκεί η τήρηση (όσο γίνεται) της απόστασης των 2μ, ανάμεσα σε τεχνίτες-εργοδηγούς -μηχανικούς κλπ. Εξίσου ανησυχητική είναι και η συνεχής επαφή με υλικά και με εργαλεία.

Είναι εγκληματικό δε το γεγονός ότι σε πολλούς χώρους εργοταξίων δεν έχουν ακόμα ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προφύλαξης και κανόνων υγιεινής. Πρέπει τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας για τους χώρους δουλειάς, στο πλαίσιο της εργοδοτικής ευθύνης και να καλυφθούν όλα τα κενά σε γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας.

Είναι σαφές ότι η αναστολή λειτουργίας των εργοταξίων και των χώρων συγκέντρωσης δραστηριοτήτων δε μπορεί να επαφίεται στην «ατομική» ευθύνη των μηχανικών. Οφείλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών να εφαρμόσει άμεσα μέτρα για την αναστολή λειτουργίας, εξασφαλίζονται ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος (μηχανικοί, οικοδόμοι κά), και να πληρωθούν για το διάστημα που τα εργοτάξια θα παραμείνουν κλειστά. Παράλληλα να δώσει παράταση σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, τις συμβατικές παραδόσεις μελετών ή έργων και κάθε είδους παραδοτέων αυτήν την περίοδο.

Αποτελεί όρο επιβίωσης για τους μηχανικούς που ζουν από τη δουλειά τους τόσο η παράταση εξόφλησης εισφορών και φόρων που αναδείξαμε προχθές(εδώ), όσο και η απόδοση μηνιαίου επιδόματος σε όλους τους ελέυθερους επαγγελματίες μηχανικούς που αναγκαστικα υπολειτουργούν όλη αυτή την περίοδο, αλλά και η απαγόρευση των απολύσεων.

Οι δηλώσεις δηλώσεις Στασινού δείχνουν τη βαθεία κυβερνητική και νεοφιλελέυθερη του προσήλωση του. Φτάνει στο σημείο να δηλώσει “Οι μηχανικοί, μαθημένοι στην σκληρή δουλειά, στην παραγωγή και στην προσπάθεια, δεν επιζητούν βοηθήματα και επιδόματα, όσο μπορούν να εργάζονταιζητώντας την αυτοεξαίρεση δηλαδή των μηχανικών από όσα πενιχρά προβλέπει η κυβερνητική πολιτική.