Ανακοίνωση ΑΡΑΓέΣ για τον “διαπιστευμένο” μηχανικό και το Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί το θεσμό του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιώτης μηχανικός, με βάση κάποια “απαραίτητα προσόντα” θα πιστοποιείται από την πολιτεία ως ειδικός «Διαπιστευμένος Μηχανικός» για το Κτηματολόγιο, θα εγγράφεται στην ψηφιακή βάση του ΤΕΕ και αναλαμβάνοντας σχετικές υποθέσεις, με δική του ευθύνη, θα γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις στην κτηματογράφηση (μέσω των αιτήσεων μεταβολών που θα υποβάλλονται προς τα λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία). Ο μηχανικός αυτός θα είναι ελεύθερος επαγγελματίας και όχι δημόσιος υπάλληλος αλλά θα ασκεί δημόσια εξουσία κατ’ ανάθεση. Η  κυβέρνηση, με το μέτρο αυτό προχωράει –σε συνεργασία με το ΤΕΕ – σε μία διπλά προβληματική διαδικασία.

Από τη μία πλευρά, θα έπρεπε ο έλεγχος και οι διορθώσεις να γίνουν με ευθύνη του δημοσίου και όχι ιδιωτών. Το κτηματολόγιο αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική χωρική βάση δεδομένων όχι μόνο για τις ιδιωτικές περιουσίες, αλλά και για τη δημόσια και το βασικό εργαλείο για την εκπόνηση σχεδιασμού με όρους προστασίας και σεβασμού του δημόσιου πλούτου, του αιγιαλού και της παραλίας, του δασικού πλούτου, των φυσικών διαθεσίμων και των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

Τα αποτελέσματα της ανάθεσης της πρώτης φάσης κτηματογράφησης σε ιδιωτικές εταιρίες, φάνηκαν αρχικά στο κόστος που είχε αυτή η διαδικασία για το δημόσιο (υπενθυμίζουμε την υπόθεση της Κτήμα 13 με τις μεγάλες αποκλίσεις στις προσφερόμενες εκπτώσεις), και είναι πιθανό να φανεί και στην ποιότητα της τελικής πληροφορίας που θα κληθεί το δημόσιο να διαχειριστεί στην επόμενη φάση.

Με το πρόσχημα λοιπόν της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και  αντί έστω και τώρα, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του κτηματολογίου με το απαραίτητο προσωπικό σε μηχανικούς, ώστε να φέρουν την επόμενη φάση σε πέρας αποτελεσματικά αλλά και με βασικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, η κυβέρνηση το μετατρέπει σε ιδιωτική δουλειά. Γίνεται φανερό ότι το κόστος διόρθωσης των Κτηματολογικών Εγγραφών που σε μεγάλο βαθμό είναι κόστος της πολιτείας θα μεταφερθεί από το κράτος στον πολίτη προσθέτοντας του ένα ακόμη βάρος. Παράλληλα δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες μηχανικούς να τροποποιούν την κτηματολογική βάση προωθείται ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση του Κτηματολογίου και η μετατροπή του από δημόσιο αγαθό σε βορά των ορέξεων της κτηματαγοράς.

Από την άλλη, ο θεσμός του «διαπιστευμένου» μηχανικού, ουσιαστικά δημιουργεί άλλον έναν διαχωρισμό στα επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί χρειάζεται η διαπίστευση ενός μηχανικού για να κάνει τις διορθώσεις και σε τι θα συνίσταται η διαπίστευση αυτή; Θα είναι μια τυπική διαδικασία ή θα χρειαστεί επιπλέον κόστος, σεμινάρια ή εξετάσεις για όσους μηχανικούς επιλέξουν να εμπλακούν στη διαδικασία (καταστάσεις που είδαμε στην πρώτη φάση των ενεργειακών πιστοποιητικών); Ή θα υπάρχει όριο του πόσοι μηχανικοί μπορεί να διαπιστευθούν;

Είναι σαφές ότι με αυτές τις επιλογές, η κυβέρνηση θέτει σε διακύβευση και τους τρεις καταστατικούς στόχους του κτηματολογίου: την καταγραφή και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, την καταγραφή και διασφάλιση της ιδιωτικής περιουσίας, και το να λειτουργήσει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, τόσο ως εργαλείο ανάπτυξης όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.