Η πολιτική της κυβέρνησης επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις και την κατάργηση του δημόσιου ελέγχου – οι εργαζόμενοι αντιδρούν

Ο συντονισμός μεγάλων και σημαντικών Ομοσπονδιών του Δημοσίου μέσω κοινής ανακοίνωσης (7 Ομοσπονδίες) και κοινής Απεργίας – Αποχής των μελών τους (6 Ομοσπονδίες), είναι μια σημαντική εξέλιξη που δείχνει ένα διαφορετικό δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει το κίνημα των εργαζομένων κόντρα στις κυρίαρχες λογικές της απόσυρσης και της συνδιαλλαγής.

Απέναντι στην με κάθε τρόπο εκφρασμένη από την κυβέρνηση της ΝΔ, πρόθεση εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες προς εξυπηρέτηση συμφερόντων του κεφαλαίου, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες αντιδράσεις. Επτά μεγάλες Ομοσπονδίες (ΠΟΕ ΟΤΑ-εργαζόμενοι στους Δήμους, ΟΣΥΑΠΕ-εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, ΟΣΕΑΔΕ-εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΠΟΜΗΤΕΔΥ-Τεχνολόγοι Μηχανικοί, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ-Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ-εργαζόμενοι σε Υπ. Υποδομών και Ενέργειας, Περιβάλλοντος, ΠΟΓΕΔΥ-Γεωτεχνικοί) ξεπερνώντας συντεχνιακές και άλλες διαφορές κάθησαν δια των εκπροσώπων τους στο ίδιο τραπέζι και συντονίστηκαν. Η επίθεση εξάλλου είναι κοινή και πολλαπλή. Το σύνολο των Υπηρεσιών στενάζει από την υποστελέχωση (8.000 εν ενεργεία μηχανικοί το 2020 σε σχέση με τους 11.500 του 2011), το προσωπικό γερνάει (το 42% είναι άνω των 50 ετών, μόλις το 9% είναι κάτω των 40 ετών), τα καθήκοντα αυξάνουν με πειθαρχικές και νομικές απειλές, οι ιδιώτες εισβάλλουν παντού για να υποκαταστήσουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και να κάνουν τη δουλειά τους ευκολότερα. Όπως γράφει και η κοινή μας ανακοίνωση:

“Η κυβέρνηση – σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων – με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/20, ν/σ για αλλαγές στο Ν. 4412/16, N.4735/2020) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, εκχωρεί αντικείμενο γεωτεχνικών ελέγχων αλλά και επίβλεψης έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθιστά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με με- 3 τακλητούς υπαλλήλους. Εκχωρούνται σε ιδιώτες κρίσιμες, για την κοινωνία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής μελετών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών και ο περιβαλλοντικός έλεγχος Ξεκινάει πιλοτικά και λόγω τρομακτικής υποστελέχωσης από τα Τεχνικά Αντικείμενα αλλά δε θα περιορισθεί εκεί. Στόχος είναι η υποκατάσταση των Δημόσιων Υπηρεσιών από διάφορα «ευέλικτα» ιδιωτικά σχήματα και η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που θα υπηρετούν ανεμπόδιστα τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν τα κεφάλαια σε όποιους, όπου και όποτε θέλουν, για αυτό ψηφίζουν διατάξεις ώστε να προσλαμβάνουν ημέτερους με αδιαφανείς διαδικασίες, με ελαστικές σχέσεις εργασίες, πρόθυμους να υλοποιούν έργα που θα εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα κι όχι τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες σε υποδομές, σε προστασία του περιβάλλοντος, διασφάλιση της υγείας των πολιτών κλπ. Έχουν στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτών φίλων τους και θέλουν εκτός των άλλων να πουλούν Υπηρεσίες στο Δημόσιο και να φορτώνουν πολλαπλά «βάρη» στους πολίτες, όπως ακριβώς έγινε με τα διόδια. Αδιαφορούν για τα αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πανδημία : στις κρίσιμες ώρες μόνο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στέκεται στην πρώτη γραμμή, όταν ο ιδιωτικός τομέας απέχει από την μάχη ενώ θησαυρίζει από τα πανάκριβα τεστ και τις παχυλές επιδοτήσεις … Γι αυτό και επιλέγουν να αναθέτουν μελέτες και συμβάσεις με “ευέλικτες” διαδικασίες, σε «ευέλικτα» σχήματα. Γι αυτό και δεν επιλέγουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά προωθούν τις διάφορες Αναπτυξιακές ή άλλες Α.Ε., με «έκτακτους» εργαζόμενους και εκτός ΑΣΕΠ διαδικασιών.”

Τι σημαίνουν τα παραπάνω;

Οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες θα μπορούν να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ και υπό διαρκή εργασιακή ομηρεία ώστε να εκτελούν Τεχνικό Έργο χωρίς τους “ασφυκτικούς” ελέγχους του Δημοσίου. Τα Έργα κυρίως αλλά και τις Πολεοδομίες θα τα λειτουργούν “Αναπτυξιακοί Οργανισμοί” εκτός διαδικασιών δημόσιου ελέγχου και λογιστικού με όρους διασπάθισης δημόσιου χρήματος αλλά και απουσία ελέγχου. Στα δημόσια έργα με τις προβλέψεις του Ν/Σ για το Ν.4412 ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν (δειγματολειπτικά μάλιστα!!!) και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες.

Το ίδιο με τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών, του πρόσφατου Ν.4758/20 που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε φαινόμενα «περιστρεφόμενης πόρτας», όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά μελέτη (κάποιος μελετητής θα αξιολογεί τη μελέτη συναδέλφου του για κάποιο Δήμο και στο γειτονικό Δήμο οι ρόλοι θα εναλλάσσονται).

Για την έκδοση αδειών, η έκδοση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια εν προκειμένω) που δεν ελέγχει η διοίκηση (ΥΔΟΜ), δημιουργεί πληθώρα θεσμικών και διοικητικών θεμάτων και το χειρότερο, δημιουργεί νέα γενιά αυθαιρέτων εις βάρος του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που ούτε κατασταλτικά έχουν ελεγχθεί από τις Υ.ΔΟΜ. Ο υποχρεωτικός έλεγχος, αφού έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες κατ.3, σε ποσοστό 30% (που αντιγράφεται από το ν.4495/17), δεν επαρκεί στο ελάχιστο για να μη δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες οικοδομές. Εξάλλου, ουδέποτε εκδόθηκε η σχετική Υ.Α από το 2017 έως σήμερα και ούτως ή άλλως θέτει 6μηνη διάρκεια ελέγχου των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί χιλιάδες άδειες χωρίς έλεγχο. Η δε πρόβλεψη αυτές όπου δεν υπάρχει ΥΔΟΜ, να εκδίδονται από το Δήμαρχο μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί.

Μέχρι στιγμής οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες:

εξέδωσαν και διένειμαν κοινή ανακοίνωση 7 Ομοσπονδιών στις 12/11/2020 και κοινή αφίσα σχετικά με τη διαρκή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών

έστειλαν το από 23/11/2020 Εξώδικο, με το οποίο προκήρυξαν Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές.

διοργώνωσαν κοινή Συνέντευξη Τύπου (3/12/2020 εδώ ή εδώ)  αλλά και  κοινή Στάση Εργασίας στις 8/12/2020 και τη Συμβολική συγκέντρωση (με όλα τα μέσα προστασίας) έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρέμβηκαν στην ΑΔΕΔΥ η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία υιοθετεί το κείμενο  και στηρίζει την κινητοποίηση

κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα τους, αποφάσισαν τη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής και για το διάστημα 12/12/2020 έως και 31/12/2020 και έστειλαν επιστολή στα κόμματα για να ενημερώσουν για τις θέσεις τους.

Η μη ανταπόκριση του Υπ. Εσωτερικών στο αίτημα μας για συνάντηση στις 8/12, η κατάθεση του Νομοσχεδίου για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16 εδώ και εδώ) , που ενισχύει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, αλλά και η προώθηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπου απαξιώνονται οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και σχεδιάζεται η παραχώρηση των Επισήμων Κτηνιατρικών ελέγχων σε ιδιώτες, οι ιδιωτικοποιήσεις σε δασοτεχνικά έργα και παραλαβή πρασίνου, επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων.

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

• Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

• Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

• Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού

• Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών

Σημειώνουμε ότι από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.

Πετρόπουλος Δημήτρης

Πρόεδρος ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Δελτίο Τύπου από τη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου των 6 Ομοσπονδιών

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου, την οποία κάλεσαν οι έξι μεγάλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου που συνυπογράφουμε τη συνημμένη δήλωση και στηρίζουμε την Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ και Επιτροπές από 23/11 έως 11/12.

Στη διαδικασία παρουσιάσαμε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας σχετικά με τη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών. Επιδίωξη μας η ενημέρωση της κοινωνίας για τις συντριπτικές επιπτώσεις της, στο Περιβάλλον, στη Δημόσια Υγεία, στα λαϊκά δικαιώματα και στο Δημόσιο Συμφέρον. Οι τοποθετήσεις συνοπτικά ήταν οι εξής:

Ο Γαβριήλ Ιωαννίδης, Πρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας) παρουσίασε το πλαίσιο και τους λόγους εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, που γίνεται συνεχώς στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και γενικότερα στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την λειτουργία των υπηρεσιών αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, συμπράξεις κτλ. Μια λειτουργία που στόχο τελικά και προτεραιότητα δεν θα έχει  το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά την ενίσχυση  και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Αναφέρθηκε ως παράδειγμα η τεράστια επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου με πενταπλάσια και παραπάνω κόστη, από τότε που η δασική υπηρεσία εκχώρησε την μελέτη και την κατασκευή δασικών έργων που πριν γινόταν με αυτεπιστασία όπως και η συστηματική υποβάθμιση όλων των υπηρεσιών με την τραγική και σκόπιμη υποστελέχωση στο σύνολο των υπηρεσιών καθώς έχουν να γίνουν νέες προσλήψεις εδώ και 15 χρόνια. Κάλεσε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να αντιδράσουν απέναντι σε αυτή την λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων και να προστατεύσουν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του δημοσίου. Η ΟΣΕΑΔΕ στηρίζει και θα στηρίξει  κάθε άλλη προσπάθεια με αγωνιστική κατεύθυνση μαζί με τις ομοσπονδίες για να μεγαλώσει το μέτωπο απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις.

Ο Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε. Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) σημείωσε ότι με το νέο σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις:

1. Οι εργολάβοι και οι μελετητές θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα.

2. Οι εργολάβοι και οι μελετητές θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων.

3. Τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές, θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι εργολάβοι και θα τα επιβλέπουν οι θυγατρικές τους.

4. Το αποτέλεσμα: Θα κατασκευάζονται έργα υπερκοστολογημένα, αμφιβόλου ποιότητας, στα οποία δεν θα έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος ποιότητας ή κόστους κατά την εκτέλεσή τους! Αυτό αποδεικνύεται και με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε., όπου στην Ελλάδα με ΣΔΙΤ για τα έργα των αυτοκινητοδρόμων το κόστος είναι αυξημένο κατά 65%.

5. Χαρακτηριστικός υπέρ αυτών των εξελίξεων είναι ο ρόλος του ΤΕΕ, που λειτουργεί ως ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ.

Η Γιαννούλια Κατερίνα, μέλος ΔΣ Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. (Ομοσπονδία Γεωτεχνικών) παρουσίασε τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν συντελεστεί εδώ και χρόνια (πχ ΟΣΔΕ, μεταφορά περιουσίας της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Τράπεζας στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μητρώα, «κτηνίατρος εκτροφής» κλπ) και εστίασε στις ιδιωτικοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη και αφορούν κρίσιμους τομείς της υγείας των καταναλωτών, της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και του περιβάλλοντος. Η αιχμή είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς ιδιωτικοποιούνται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα σφαγεία και στις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, στη μεταφορά ζώων, τα κατάλοιπα κ.ά. Επιπλέον ιδιωτικοποιήσεις δρομολογούνται στον τομέα παραλαβής πρασίνου, στις επιτροπές παραλαβής δασοτεχνικών έργων, στην αξιολόγηση λιπασμάτων κλπ. Η υποστελέχη που δημιουργούν και συντηρούν οι πολιτικές ηγεσίες κι όλες οι προηγούμενες και η παρούσα κυβέρνηση, λειτουργεί ως επικοινωνιακό άλλοθι για να μεταφερθούν πολύ σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες, στον ιδιωτικό τομέα, που λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα τα κέρδη των λίγων κι όχι το κοινωνικό συμφέρον. Γι΄αυτό, η κοινή δράση των ομοσπονδιών μας προσπαθούμε να «επεκταθεί» και σε κοινή δράση με το κοινωνικό σύνολο.

Ο Κυριάκος Φίλιππος, Πρόεδρος ΔΣ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Δημοσίου) παρουσίασε τον θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν οι Δήμοι. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί θα είναι ΝΠΙΔ, ΑΕ των Δήμων, αλλά προορίζονται να υποκαταστήσουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, καθώς και να παρέχουν «εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων», με την πρόσληψη συμβασιούχων.

Ο Πετρίδης Πέτρος, μέλος Γ.Σ. Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΤΑ Α’ Βαθμού) ανέλυσε τους στόχους της συμπόρευσης των Ομοσπονδιών, τους λόγους συμμετοχής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. σε αυτή τη συμπόρευση που είναι η τεκμηριωμένη και πάγια θέση της κατά των ιδιωτικοποιήσεων κρίσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – έμπρακτη επιβεβαίωση της οποία είναι η αποτροπή με κάθε νόμιμο τρόπο των προσπαθειών των δημοτικών αρχών να εκχωρούν τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτες – και γιατί είναι σίγουρη ότι στο προσεχές μέλλον η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αναθέσει σε ιδιώτες και άλλες κρίσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα που θα αφορούν και άλλες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων. Κάλεσε τέλος την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της την αναγκαιότητα, την χρησιμότητα και την προσφορά του Δημόσιου τομέα της υγείας στην πανδημία του κορωνοϊού, να κάνει προσλήψεις του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού και να χρηματοδοτήσει επαρκών των Δημόσιο τομέα.

Ο Πετρόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος ΔΣ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (Διπλωματούχοι Μηχανικοί Δημοσίου) παρουσίασε την τεράστια μείωση προσωπικού (8000 το 2020 έναντι 11.500 το 2011) όσον αφορά τους Μηχανικούς, την κατασπατάληση χρήματος από τις Αναπτυξιακές Εταιρίες (με ενδεικτικό παράδειγματα της Περιφέρειας Πελ/σου), τη μετακύλιση του κόστους στους πολίτες (βλέπε διόδια), την πρόθεση εξάλειψης του Δημοσίου Ελέγχου στο Δομημένο Περιβάλλον (90% των οικοδομικών αδειών  δεν έχουν κανέναν έλεγχο από δημόσια πολεοδομία), τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ με υπέρογκες αμοιβές  τη στιγμή που η πρόσληψη με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας είναι μόλις 1092 € μεικτά.

Ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=TIeoGx0xxVs”https://www.youtube.com/watch?v=TIeoGx0xxVs ή

https://www.youtube.com/watch?v=cBnuHNyOpHI”https://www.youtube.com/watch?v=cBnuHNyOpHI